Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Φορολογική ενημερότητα: Πότε είναι υποχρεωτική και πότε ΟΧΙ!

Στις ημέρες που πέρασαν σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ζητήθηκε από πλευράς των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ , η προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας για την καταβολή αιτουμένων ποσών (αναλώσιμα, ΙΤΧ) κάτω των 1500 ευρώ.
Επειδή τα φαρμακεία δεν είναι σάκοι του μποξ ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τα παράλογα από τα νόμιμα. 
Η διαδικασία καθώς και οι λόγοι για τους οποίους είναι επιτακτική  η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας ορίζονται από την...

...ΠΟΛ  1274/27.12.2013 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΠΟΛ 1065/26.02.2014 και ισχύει επικαιροποιημένη με την ΠΟΛ 1121/29.04.2014 «.. Η έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας μπορεί να ζητηθεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις ( αντικειμενική αιτία ), από τα ανάλογα πρόσωπα ( υποκειμενική αιτία), όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
                   

 Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1141/2016, κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των 1.500 € κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού (άρθ. 83 ν.δ. 356/1974-Κ.Ε.Δ.Ε.-, ΠΟΛ.1022/24.1.2012, άρθ. 42 και 48 ν. 4174/2013 Κ.Υ.Δ.).

Για τον λόγο αυτόν έχει γίνει σαφής διαχωρισμός στην αιτία χορήγησης του πιστοποιητικού κατά  την στιγμή της έκδοσης:

 

Ειδικότερα : α. στις περιπτώσεις είσπραξης από το Δημόσιο (εν στενή εννοία, όπως Υπουργεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία) το αποδεικτικό χορηγείται «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης» και β. στις περιπτώσεις είσπραξης από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ήτοι από φορείς/υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα εκτός Κεντρικής Διοίκησης (Δημόσιο εν ευρεία εννοία, όπως Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., κλπ), το αποδεικτικό χορηγείται «για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)».

Με βάση τα πιο πάνω: είναι σαφές ότι για τα Φαρμακεία, τα οποία αιτούνται ΦΕ για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (πλήν κεντρικής διοίκησηςΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1500 €

Πάνος Ζαρογουλίδης
Πρόεδρος ΔΣ ΦΣ Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: