Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Κάτω του κόστους οι τιμές σε ΣΔ

ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2181/27.06.2017
Αριθμ. απόφ. 636/376/31-05-2017 (7) 
Επανακαθαρισμός τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α ́/09.03.1999). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3918/ 2011(ΦΕΚ 31/ τ.Α ́/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ». 
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

4. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11-12-2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. 
5. Την αριθ.615/375/29-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ περί καθορισμού τιμών αποζημίωσης στα εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΥΥ σκευάσματα ειδικής διατροφής.

6. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/ τ.Α ́/23-12-2016). 
7. Την ανάγκη για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, αποφασίζει: 
Τον επανακαθορισμό τιμών αποζημίωσης σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Οι εν λόγω τιμές αποζημίωσης θα ισχύουν κατά το απολύτως αναγκαίο μεταβατικό διάστημα, που θα απαιτηθεί ώστε να ισχύσει, σύμφωνα με τον ν. 4472 (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017), άρθρο 95, η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επισημαίνεται ότι θα ισχύει η χαμηλότερη τιμή κάθε φορά. 
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω τιμές είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους παρόχους και οποιαδήποτε μετακύλιση κόστους σε βάρος των ασφαλισμένων, αποτελεί παράβαση συμβατικών όρων και επισύρει τις σχετικές κυρώσεις. 


ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 25 STRIPS 
9,75€/25ΤΜΧ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 STRIPS 
19,50€/50ΤΜΧ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 100 STRIPS 
39,00€/100ΤΜΧ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 50 ΤΕΜ 
4,59€/50ΤΜΧ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 100 ΤΕΜ 
9,18€/100ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ25ΤΕΜ 
1,15€/25ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 
2,30€/50ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 
4,59€/100ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 
6,89€/150ΤΜΧ 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ 
9,18€/200ΤΜΧ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
13,00€/ΤΜΧ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
2,85€/ΤΜΧ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 
46,60€/ΤΜΧ 

ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ και δημιουργήθηκαν τα ζεύγη για τις εφημερίες του καλοκαιριου.
Θα δοθούν στη Γλυκερία την Τρίτη για να προλάβουν έγκαιρα να μοιραστούν μιας και συμπεριλαμβάνονται και οι εφημερίες του ερχόμενου ΣΚ.
Παρατηρήσεις
1) 11-27 Ιουλίου & 9-22 Αυγούστου είναι τα θερινά γκρουπ.Στα θερινά γκρουπ δεν ισχύουν τα ζευγάρια που ήσασταν , ούτε μέρα-νύχτα, ούτε προσμετρώνται στο συμπληρωματικό πίνακα.
ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ!
2) Σχεδόν όλα τα ζεύγη έχουν από 4 εφημερίες πλην 2, τα οποία θα τις συμπληρώσουν το πρώτο δεκαήμερο του σεπτέμβρη
3) Ζυγουράκης μεταφέρθηκε η εφημερία του από 24/08 σε 01/08
4) Για το 15Αυγουστο κληρώθηκε το ζευγάρι Χάιδος - Σαργιωτης (διορθωθηκε ορθα)οι οποίοι θα εξαιρεθούν ομοίως από τη κλήρωση για το 15Αυγουστου του 2018, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
5) Αν κάποιος από τα επικουρικά Σάββατα δε μπορεί να κάνει, μπορεί απλά να κολλήσει ένα χαρτί μιας και θα υπάρχουν κ άλλα φαρμακεία.
6) Οι εφημερίες μοιράστηκαν ως εξής. Όλα τα ζευγάρια πήραν από μία καλή εφημερία (Τρίτη, Πέμπτη απλή ή επικουρική, Σάββατο και Κυριακή.) Κάποιοι πήραν και από μια κακή. Η Λαζαροπούλου δεν είχε ζεύγος μιας και ήταν μονός αριθμός , οπότε παίρνει θέση  Σαββάτου. Ta ζεύγη αλλάζουν μερικές φορές για να βγουν πιο ομαλά οι συσσωρευμένες φαρμακείες των συστεγασμένων
7) Όποιος χρειαστεί να κάνει αλλαγή, ας ψάξει να κάνει την αλλαγή τράμπα με συνάδελφο και να ενημερώσει έγκαιρα τη Γλυκερία.
8) Διορθώθηκε 04/08 παει παππας μπέλλος (είχει διπλοπεραστεί κολωνα-κυπριζλή ενώ είχαν ήδη Σάββατο ιουλίου)
9) Αντιστοίχως Τσιρώνης 01 Σεπτεμβρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΣΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ


ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.


Για τις όποιες περικοπές υπάρχουν στην υποβολή των αναλωσίμων (παροχή υγειονομικού υλικού, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ορθοπεδικά/αναπνευστικά) θα ενημερώνεστε από την αρμόδια ΠΕΔΙ (Περιφερειακή Διεύθυνση) αναλυτικά για την περικοπή που έχει γίνει.
Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι αναλυτική, να γνωρίζετε δηλαδή ποια υποβολή αφορά, ακριβώς ποια γνωμάτευση και τον ακριβή λόγο.

Για την κάθε περικοπή θα έχετε δύο επιλογές :


1η επιλογή : να κόψετε πιστωτικό, για το ποσό της περικοπής, και να το καταθέσετε

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΗ 28/06/2017 κ ωρα 21:30 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 14ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ. ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΔ

Την Πέμπτη το βράδυ αναμένεται συνάντηση ΠΦΣ με τον Μπερσίμη για να συζητηθεί το θέμα των περικοπών στα παραπεμπτικά του ΔΑΠΥ. Εως τότε , την Πέμπτη, αν σας ειδοποιήσουν από τον ΕΟΠΥΥ , μην προβείτε σε ένσταση μιας και περιμένουμε οδηγία για το πως θα κινηθούμε. Τονίζεται ότι δίδεται το δικαίωμα ένστασης μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την όχληση από τον ΕΟΠΥΥ.
Το Φαρμακείο όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να παρέχει εγγράφως ή προφορικώς οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις, που έχουν σχέση με τα προϊόντα που
παρείχε προς τους δικαιούχους του Οργανισμού. Η προθεσμία για την παροχή των στοιχείων ή/και διευκρινήσεων ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης του Φαρμακείου.»
Εως τοτε σας παραπέμπουμε τι να προσέχετε όταν εκτελείτε αναλώσιμα, ρίχνοντας μια ματιά στις εντολές που έχουν δώσει από τα κεντρικά. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν το διάστημα που υπήρχαν και οι χειρόγραφες.
Στο κομμάτι των τωρινών ηλεκτρονικών ιδιαίτερη βάση πρέπει να δίνεται σε
1) Υπογραφές - Σφραγίδες ιατρού και ασθενούς
2) Αν δικαιολογείται το διάστημα από την προηγούμενη χορήγηση. Ο ΕΟΠΥΥ είναι ελαστικός σε κάποια θέματα , πχ αν ασθενής πήρε 1 του μήνα και ξαναπάρει στις 28, η συνταγή δεν περικόπτεται αν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η β εκτέλεση αφορά τον επόμενο μήνα , οπότε η συνολική ποσότητα που θα πάρει εντός διμήνου, να είναι βάσει κανονισμού
3) Συστήνουμε να ελέγχεται τα βιβλιάρια των ασθενών και να τα σφραγίζεται, όταν δε η αγωγή δεν είναι περασμένη, να την περνάτε.
4) Κουπόνια που δεν αναγράφουν το είδος. πχ solus ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΕΔΩ
Δίνεται μεγάλη σημασία στην ύπαρξη υπογραφής παραλήπτη, που είναι ο μόνος τρόπος πιστοποίησης ότι το προϊόν που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, το έχει παραλάβει ο ασθενής. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή με αυτό που γίνεται στις συνταγές φαρμάκων. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο τύπος Διαβήτη του ασφαλισμένου για να υπολογίζεται η ποσότητα αναλωσίμων που δικαιούται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος του παραπεμπτικού και το σωστό ποσοστό συμμετοχής.

Μας δόθηκαν οι οδηγίες που έχουν λάβει από την Αθήνα οι ελεγκτές (μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ) ώστε να ενημερωθούμε κι εμείς γι’ αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην έχουμε περικοπές.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΧΑΪΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 28.6.2017
          
  Σε τρίωρη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου ΕΟΠΥΥ και των τεσσάρων μεγαλύτερων Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας (Αττικής, Αχαϊας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά), συζητήθηκαν σήμερα όλα τα θέματα που αφορούν την χορήγηση αναλωσίμων Σακχαρώδη Διαβήτη, Σκευασμάτων ειδικής Διατροφής, Ορθοπεδικών/ Αναπνευστικών Συσκευών, καθώς και το θέμα πληρωμής των ληξιπροθέσμων οφειλών.
    
        Από τους Φαρμακοποιούς τέθηκαν αναλυτικά όλα τα προβλήματα σχετικά με την περικοπή γνωματεύσεων αναλωσίμων  και την πληρωμή τους, η οποία καθυστερεί εξαιρετικά. Έγινε κατανοητό προς τον Οργανισμό ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και οι φαρμακοποιοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια πιστωτική πολιτική προς τον Οργανισμό, παρά την έγκαιρη πληρωμή των φαρμάκων.
         
   Από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ δόθηκαν οι εξής διαβεβαιώσεις :
       

  
      1.- Η ροή πληρωμής των αναλωσίμων θα είναι συνεχής, με την πληρωμή του Ιανουαρίου να ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες.
            2.- Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πραγματοποιούν την συλλογή και  αποστολή προς τον ΕΟΠΥΥ,  των ενστάσεων των φαρμακοποιών που δεν θα αποδεχθούν τις περικοπές για τις οποίες θα ενημερωθούν από τις ΠΕΔΙ. Από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ δόθηκε η διαβεβαίωση, πώς οι ενστάσεις για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, θα εξεταστούν άμεσα με σκοπό να διεκπεραιωθούν γρήγορα οι πληρωμές. Για την διαδικασία των ενστάσεων και τι θα αφορούν αυτές, θα ενημερωθείτε άμεσα και αναλυτικά από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
            Επίσης συζητήθηκαν και  δόθηκαν λύσεις στα θέματα:

 • Αποστολή αρχείων σε διανεμητικούς λογαριασμούς
  • Αποστολή εμβασμάτων πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ
            Όσον αφορά στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δόθηκε η διαβεβαίωση από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και την Οικονομική Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, πώς από την στιγμή που ξεπεράστηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει μεταξύ ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ, τις επόμενες ημέρες θα σταλεί στην Επίτροπο το σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις οποίες οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων έχουν υπογράψει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.


            Για το θέμα της αλλαγής του τρόπου αποστολής των συνταγών φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ Αθήνας, ο οποίος επρόκειτο να αλλάξει από 1/7/2017 και να πραγματοποιείται με χρέωση των φαρμακοποιών, στη συζήτηση που έγινε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μας ενημέρωσε για την πρόθεση του Οργανισμού να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.

            Επειδή υποσχέσεις έχουμε δεχθεί και στο παρελθόν, αλλά έχουμε διδαχθεί ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία είναι ικανή να καταστρέψει κάθε καλή διάθεση για συνεργασία, επιφυλασσόμαστε, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα να προσφύγουμε στις Γενικές μας Συνελεύσεις ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις μας. 

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ευχαριστήρια επιστολη

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Τ.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ. ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6 ΕΓΙΝΑΝ  ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.
ΕΛΑΒΑ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡ' ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΑ
ΟΤΙ ΗΤΑΝ  ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ  ΤΑ 30-40 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΦΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΟΛΟΥΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΛΑΡΙΣΑ,ΠΑΤΡΑκλπ.
 ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΟΝΟ Η ΛΑΡΙΣΑ ΕΙΧΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ,ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ!

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΈΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ακραίες οι περικοπές κ στα αναλώσιμα

Αδικαιολόγητες περικοπές κ στα Τρίκαλα.  Ανεπίσημες ακόμα πληροφορίες θέλουν τις περικοπές κοντά στο 8_10% του τζιρου κ ποσοστα περικοπης στο 60% των φαρμακείων.
  Επίσημη ενημερωση εντός της εβδομάδας μιας κ περιμένουμε εξελίξεις σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

Εκλεγμένος ο Παπαπουλιος

ΑΑν κ τα αποτελέσματα παραπλανούν ως προς  τον αριθμό των σταυρων


Οι εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ είναι οι παρακάτω:


 1. Φουτουλης 
 2. Παπαθανάσης Αθανάσιος
 3. Καλογερόπουλος Στυλιανός
 4. Κούβαρης Κωνσταντίνος
 5. Παπαπούλιος Ιωάννης
 6. Βάλτας Απόστολος
 7. Ζήκας Σεραφείμ
 8. Συμεωνίδης Πολυχρόνης
 9. Τσαπέκος Αλέξανδρος
 10. Μακρυγιάννης Ιωάννης
 11. Τσικανδιλάκης Ιωάννης
 12. Ραράκος Πέτρος
 13. Χαλιγιάννης Ηλίας
 14. Δαγρές Ιωάννης
 15. Καβαλάρης Ιωάννης
Ως σύλλογος τα συγχαρητήρια μας στον οι Παπαπουλιο

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Εκλογές στον ΠΦΣ

Αύριο Σάββατο γίνονται εκλογές στον ΠΦΣ. Υποψήφιος , είναι και ο γραμματέας του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Παπαπούλιος και ο Γεροκώστας ο Θανάσης.  Να υπενθυμίσουμε ότι στις εκλογές του συλλόγου, και οι δύο βρέθηκαν ψηλά στις προτιμήσεις. Αν κ ως σύλλογος δεν παίρνουμε θέση υπερ κάποιου συνδυασμού, σε ατομικό επίπεδο τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-update 27062017

ΕΠΕΙΓΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Οι ελάχιστοι που δεν εχουν στείλει, το πολύ εως τη Δευτέρα 26/06/2017  να στείλουν την αίτηση αλλιώς ο σύλλογος θα κληρώσει τις εφημερίες κατά το δοκούν.

Κατά τη σημερινή ΓΣ αποφασίστηκε
1)Τα φαρμακεία της πολης θα κλείσουν σε δύο γκρουπ 14 ημερών
α) 12-25/07
β) 09-22/08
2) Σε περίπτωση που κάποιος έχει κανονίσει τις διακοπές του, θα δοθεί κατ'εξαίρεση δυνατότητα να μετατοπιστεί το 14 ήμερο +- 2 ημέρες. Δηλαδη, αν κάποιος θέλει μπορεί να κλείσει 07-20/08, πάντα όμως η αίτηση θα αναφέρει διάστημα 14 ημερών τουλάχιστον.
3) ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ!
4)  για τις 2 εβδομάδες που θα είστε ανοιχτοί,  όσοι επιθυμείτε μόνο,   μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τις εφημερίες αποκλειστικά  για το διάστημα των θερινών διακοπών, και μόνο εφόσον συμμετέχετε σε κάποιο γκρουπ 14ημερων διακοπών. Ο σύλλογος θα εξετάσει το αίτημα και ΜΟΝΟ αν βγαίνει το πρόγραμμα των εφημεριών θα γίνουν δεκτές οι εξαιρέσεις.
5) Όσοι καθυστερήσουν πέραν της 23/06/2017 , συμμετείχαν ή όχι στις εφημερίες, ο σύλλογος ίσως ορίσει και για αυτούς εφημερίες σε αυθαιρετο  διάστημα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των εφημεριών.ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

ΠΦΣ: Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμα και βεβαιώσεις εισφορών

ΑΘΗΝΑ 21.6.2016

Την παράκαμψη των γραφειοκρατικών εμποδίων που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της  δρομολόγησης  της πληρωμής των ληξιπροθέσμων από τον ΕΟΠΥΥ είχε ως αντικείμενο η συνάντηση του διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο  Μπακαλέξη ,του υποδιοικητή κ. Δημήτριο  Τσακίρη,  με τον πρόεδρο του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνο Λουράντο και το μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ και πρόεδρο του Φ.Σ. Πειραιά  κ. Κωνσταντίνο Κούβαρη .


Στην συνάντηση  έγινε απευθείας επικοινωνία με την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όπου διαπιστώθηκε η εμμονική γραφειοκρατική αντίληψη που επικρατεί. Ο πρόεδρος του ΕΦΚΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ τόνισε πως εφόσον τα πρωτότυπα τιμολόγια βρίσκονται στην ΚΜΕΣ,  ο ΕΟΠΥΥ μπορεί  να πληρώσει τους φαρμακοποιούς  χωρίς οποιαδήποτε επιβεβαίωση από τον ΕΦΚΑ , όπως ισχυρίζεται ο ΕΟΠΥΥ.

Προκειμένου μάλιστα να ξεπερασθούν αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να επισπευθεί  η πληρωμή των ληξιπροθέσμων, θα αποσταλεί άμεσα  σχετικό έγγραφο από τον ΕΦΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ τονίζοντας πως ο ΕΦΚΑ δεν έχει  καμιά αρμοδιότητα και ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να προχωρήσει στην εξόφληση βάσει των πρωτοτύπων τιμολογίων που υπάρχουν στην ΚΜΕΣ

Βεβαιώσεις Εισφορών

Στην συνάντηση  τέθηκε και το θέμα των λανθασμένων βεβαιώσεων εισφορών που είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του ΤΣΑΥ και ο υποδιοικητής  του ΕΦΚΑ ανέφερε πως μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου θα είναι αναρτημένες  οι σωστές βεβαιώσεις στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 21.00 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ για να συζητήσουν για τις θερινές διακοπές.
Παρακαλούνταί όλα τα μέλη να ενδιαφερθούν, να έλθουν να εκφράσουν την άποψη τους, για αποφυγή προστριβών. Αυτό μου μας ενδιαφέρει είναι να τοποθετηθούν όλοι ξεκάθαρα από πριν , για το πόσο μπορούν να κλείσουν και για πόσο, αλλά να μας το πουν από πριν.
Οι προτάσεις που υπάρχουν προς το παρόν είναι για
α)κλείσιμο 2 εβδομάδων με τα γνωστά γκρουπ 8-23 Ιουλίου και 5-20 Αυγούστου.
β) κλείσιμο 2 εβδομάδων μεσοβδόμαδα πχ   12-25 Ιουλίου και 9-23 Αυγούστου.
γ) κλείσιμο 2 εβδομάδων στα 4 άνωθεν γκρουπ. Η πρόταση α κερδίζει ένα σκ Διακοπές , η β κερδίζει περισσότερες μέρες ΕΟΠΥΥ, θα μας κουράσει ίσως λίγο ως ΔΣ για τις εφημερίες αλλά δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στα μέλη
δ) μερικά (ελάχιστα για την ακρίβεια) μέλη εκδήλωσαν αδυναμία και επιθυμία για λιγότερο διάστημα αλλά θέλουμε να ακουστούν οι απόψεις τους και από κοντά.
ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ, αρκεί να ανακοινωθεί.
Να σημειωθεί για τους συναδέλφους τους δήμους Πύλης. Θα βγει ένα προσχέδιο με τις εφημερίες μέχρι και τον Οκτώβριο . Επειδή εφημερεύουν και αυτοί, να  δώσουν ιδιαίτερη βάση και αν έχουν κάποιο θέμα με τις διακοπές τους να τα βρουν μεταξύ τους και να ενημερώσουν εγκαιρα.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

αγγελια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΓΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2286081762 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL: rania.chemist@yahoo.gr

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΤΣΑΥ - ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

1) Aπό αύριο Τετάρτη, θα είναι διαθέσιμες στα γραφεία του συλλόγου τα αποδεικτικά για τις εισφορές στην εφορία. Μπορείτε να περάσετε να τα πάρετε
2) Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και ώρα 21,00 Γενική Συνέλευση με θέμα τις διακοπές για τα μέλη των Τρικάλων και της Καλαμπάκας. Προτεινόμενα γκρουπ 8-23 Ιουλίου και 5-20 Αυγούστου. Κάθε άποψη όμως δεκτή.
3) Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δίνουν ιδιαίτερη σημασία όταν βγαίνει το προσχέδιο των εφημεριών. Αλλαγές μετά την εκτύπωση θα γίνονται είτε λόγω λάθους από πλευράς διαχείρισης εφημεριών είτε μόνο για πολύ έκτακτους λόγους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ


Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΑΣ

Δώστε ιδιαίτερη βάση στο πως κλειδώνετε το φαρμακείο σας. Είναι περίοδος που ληστές χτυπάνε αρκετά μαγαζιά. Φροντίστε να ενεργοποιείτε πάντα το συναγερμό σας και να κατεβάζετε ρολά!

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Αναρτήθηκε το νέο δελτίο τιμών- Σε ισχύ για τα φαρμακεία από 26/7

ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Άρθρο 1 
Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD). 

 Άρθρο 2 
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% για συντελεστή 6% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%. 

Άρθρο 3 
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 13-6-2017 . 
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 30-6-2017 
Για τα φαρμακεία από 26-7-2017 


Η εταιρεία Europharmacy - την οποία ευχαριστούμε θερμά - μας απέστειλε συγκριτικούς πίνακες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις διαφορές που προκύπτουν μετά την δημοσίευση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 09-06-2017 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).

Το παρόν Δελτίο ισχύει:

Για τα φαρμακεία από 26-7-2017
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 30-6-2017 
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 13-6-2017 
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:- ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
https://goo.gl/8zC6Pk

- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
- ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
https://goo.gl/lYq8dv

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.59 μμ. 

Δείτε το δελτίο εδώ

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΤ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΜΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΑΤΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΑΤΑ ΔΙΝΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ.
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΩΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΛΤ
Δημοσιεύθηκε νέος κατάλογος τιμών αποζημίωσης συμπληρωμάτων διατροφής από τον ΕΟΠΥΥ. Περιλαμβάνει και βρεφικά γάλατα και πολλές από τις τιμές είναι χαμηλότερες από τη ΧΤ του προϊόντος.
 
Σύντομα θα επικαιροποιήσουμε το βασικό μας εύκολης εύρεσης άρθρο, για την ώρα δείτε τη λίστα από το ΦΕΚ:
 

ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΕΟΠΥΥ

Όπως σας είχαμε προϊδεάσει νωρίτερα με την έλευση των αρχείων, πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε η πληρωμή των φαρμάκων ΕΟΠΥΥ Μαρτίου καθώς και των συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

βγήκε το προσχέδιο εως Παρασκευή 7 Ιουλίου. Συμμετέχει το 70% των ζευγαριών μόνο (26ημερες για 33 ζευγαρια).
Ελέγξτε για λάθη. Τετάρτη πάνε στο σύλλογο, Πέμπτη τυπώνονται και μοιράζονται.
Εντός του μήνα θα συγκαλεστεί ΓΣ για να συζητηθεί το θέμα των διακοπών. Πιθανές ημερομηνίες διακοπών 8-23/07 κ 5-20/08.


Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας Lysopaine

Την ανάκληση της παρτίδας 152040 του φαρμακευτικού προϊόντος ΄΄Lysopaine, Subl.tab΄΄, κατόπιν ενημέρωσης του ΚΑΚ ότι τα αποτελέσματα των εν εξελίξει μελετών σταθερότητας, που αφορούν στην περιεχόμενη παπαΐνη, βρέθηκαν εκτός προδιαγραφών αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του ΚΑΚ.

ΤΣΑΥ: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄κατασκηνωτική περίοδο από 2-6-2017 έως 14-6-2017
Για την Β΄,Γ΄Δ΄από 19-6-2017 έως 30-6-2017

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως 31-12-2011 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2001 έως 31-12-2011).

Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr, στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ.  


Στην συνέχεια εκτυπώστε  και συμπληρώστε  τα σχετικά έντυπα με τις πληροφορίες , την αίτηση και την κάρτα κατασκηνωτή (μία για κάθε παιδί) καθώς και το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 201ή το Ε1 .

Σας διευκρινίζουμε ότι η Υπηρεσία δεν έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων  και για το λόγο αυτό φροντίστε να τα εκτυπώσετε πριν την προσέλευση σας στην Υπηρεσία .
Για οποιαδήποτε σχετική  απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΑΥ

οι Βεβαιώσεις εισφορών ΤΣΑΥ θα αποσταλλουν στο σύλλογο από την Καρδίτσα. όταν τις παραλάβουμε, θα σας ειδοποιήσουμε!