Κυριακή, 28 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΒΓΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Θα μοιραστεί την Πέμπτη πρωί-πρωί, οπότε κοιτάξτε σχολαστικά και Την Τρίτη ενημερώστε για περίπτωση λάθους.
Οι Κυριιακές , μέχρι και 9 Ιουνίου, είναι παλιά οφειλόμενα ζευγάρια.
Αγίου Πνεύματος , είναι κληρωμένη αργία.
Τώρα, από εδώ και μπρος, για να κάνετε και εσείς πιο εύκολα το πρόγραμμα σας, τα κυκλικά Σάββατα θα πάνε ως εξής. Το επικουρικό ζευγάρι, θα είναι πάντα ζευγάρι από την Καρτέλα του, πχ Σάββατο 11 Μαίου, θα εφημερεύει ως κύριο, ένα από τα ζευγάρια της Καρτέλας, (εξαιρούνται οι Αργίες). Επίσης , σε αντίθεση με ότι γινόταν μέχρι τώρα, το μέρα νύχτα του Σαββάτου, θα εναλλάσεται με την προηγούμενη εφημερία που είχε κάποιος, ως καθημερινή, με εξαίρεση αν ήταν αργία ή πχ θερινή εφημερία.
Επειδή υπάρχουν οφειλόμενες αργίες.5 ζευγάρια ΔΕ θα συμμετέχουν σε αυτές τις εφημερίες.


Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΤΣΑΥ: Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών για την εφορία

H Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στο site www.tsay.gr οι βεβαιώσεις για την εφορία όσων έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή δόσεις διακανονισμού για το διάστημα μέχρι 31/12/2016, μέσα στο έτος 2018. 

Είναι διαθέσιμες στην αρχική σελίδα επιλέγοντας τον σύνδεσμο: http://www.tsay.gr/VevaioseisEisforesForm 

Προσοχή, σύσταση από την επιθεώρηση εργασιας

Η επιθεώρηση εργασίας μας ενημέρωσε ότι θα προβει σε ελέγχους.
Το προσωπικό, που συμμετέχει στις εφημερίες πρέπει η να ασφαλίζεται κ να πληρώνεται υπερωριακα, η να γίνει αλλαγή ωραρίου. Περισσότερα όμως με τους λογιστές σας...

Το προσωπικό των φαρμακείων, που εργάζονται κατά το χρόνο διημέρευσης η διανυκτέρευσης, τουλάχιστον επί πέντε ώρες, δικαιούται πλήρη ανάπαυση την επόμενη ημέρα. Το τμήμα του χρόνου εργασίας που παρέχεται σε διημέρευση ή διανυκτέρευση και που δεν συμψηφίζεται με το χρόνο ανάπαυσης του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται ως υπερωριακή εργασία και εφαρμόζονται για αυτό οι ισχύουσες διατάξεις για την αμοιβή υπερωριακής εργασίας

ωράριο Μεγάλης Παρασκευής

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κ τη Μεγάλη Παρασκευή, αλλάζουμε ωράριο. Τα φαρμακεία, θα ανοίξουν μετά τον πρωινό εκκλησιασμό στις 11 η ώρα, κ θα κλείσουν ελεύθερα , έως το πολύ 6-7 Η ώρα το απόγευμα, η νωρίτερα κατ' επιλογήν του καθενός.
Ο ΣΥΦΤΑ θα είναι ανοιχτός από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Ανάκληση όλων των παρτίδων του φ/ού ιδ/ματος PONSTAN πόσιμο εναιώρημα


Mετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D. Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του  προιόντος.

Farmakonet: Λάθος η συμμετοχή στην εκτέλεση συνταγής με ΕΚΑΣ

H CSA πληροφορεί ότι η εκτέλεση συνταγής με ΕΚΑΣ που περιέχει γενόσημο φάρμακο αποθηκεύεται με λάθος συμμετοχή στο πρόγραμμα. Χρειάζεται διαγραφή της και "κατέβασμα" από την ΗΔΙΚΑ ώστε να αποθηκευτεί σωστά, μέχρι να βγει διορθωτικό update.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020

2 Απριλίου 2019
 O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η «Προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, έτους 2019-2020». 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351205
Email: mexarchou@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 2/4/2019Αριθ. Πρωτ.: 9565
ΙΙΙ_3Α_ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ_Β-ΘΜΙΑ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της αριθμ. 9565/2-4-2019 Διακήρυξης «Ενιαία προμήθεια φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, 2019-2020».
 Κατόπιν ερωτήματος σχετικά με είδη, που δεν κυκλοφορούν πια, ή είναι σε έλλειψη, όπως π.χ. α/ α 25. 09 Ενδεικτικός Τύπος Περιγραφή Φαρμάκων Δραστική ουσία Συσκευασία Ενδείξεις Απάντηση 1 02 Anapen Ένεση παιδική αδρεναλίνης σε στυλό Επινεφρίνη Ένεση 0,3 ml x 150mg Προφύλαξη αλλεργικού σοκ Λόγω δυσκολίας εύρεσης Anapen, δεν θα απαιτηθεί κατά την παραλαβή ολόκληρη η ποσότητα αλλά μόνο η διαθέσιμη στο εμπόριο. 6 08 capoten tab Αντιυπερτασικό Captopril 25 mg Κουτί 14 δισκίων Αντιυπερτασικό Μπορεί να προσφερθεί είδος άλλης εμπορικής ονομασίας 33 45 Γάζες Fusidin 10X10Χ10 Γάζες εμποτισμένες με Αντιβιοτικό Φουσιδικό Οξύ Κουτί 10 Τμχ. Τραυματισμοί - Κακώσεις Μη αναγραφή προσφερόμενης τιμής Απάντηση

 Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας (ενδεικτικός τύπος) των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων.
  Σε περίπτωση προσφοράς άλλης εμπορικής ονομασίας (μάρκας) είδους από αυτή που αναγράφεται, τότε θα πρέπει στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ να αναγράφεται ο τύπος και η εμπορική ονομασία του είδους, που προσφέρεται και να περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε στήλη.
 Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για τους φορείς καθώς οι τελικές ζητούμενες ποσότητες διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες των δομών .
 Για το είδος με α/α 33 Γάζες εμποτισμένες με Αντιβιοτικό, που δεν υπάρχει στο εμπόριο, παρακαλούμε να μην αναγραφεί η προσφερόμενη τιμή στο έντυπο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Σε περίπτωση όμως που δοθεί προσφερόμενη τιμή, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση τιμών μεταξύ των συμμετεχόντων. Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Μαρίκα Εξάρχου Σιακαβάρας Ιωάννης