ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ -ΕΟΠΥΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ


Από 15/9 δίνουμε τα ΦΥΚ που είναι για συνέχιση θεραπείας στο σπίτι (ΣΤΗΛΗ 2) εκτός από τα "χωρίς στερείται" (ΣΤΗΛΗ 3) και ΜΟΝΟ αν το αποφασίσουν οι Εταιρίες τους (θα ανακοινωθεί)!

Αφήνουμε τους παλιούς μας καταλόγους (οι πίνακες ισχύουν ακόμα), αλλά σας παραπέμπουμε στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥαπό δω και κάτω είναι ό,τι ίσχυε μέχρι τις 15-0-2014:
 • Κατάλογοι ΦΥΚ και πώς τα δίνουμε
 • Γενικές οδηγίες
 • Αποκλειστικά από Νοσοκομεία (αυξητική ορμόνη κτλ)
 • Εξωσωματικές


Δείτε ποια ΦΥΚ (και ΟΛΑ τα όμοιά τους):

 • δίνονται από Νοσοκομείο (άρα από μας με στερείται από Νοσοκομείο)
 • από Νοσοκομείο και ΕΟΠΥΥ (άρα από μας με στερείται από ΕΟΠΥΥ)
 • χωρίς στερείται από εμάς κανονικά
 • τα δεσμευμένα φάρμακα (με στερείται από ΕΟΠΥΥ) 
 • όσα θέλουν έγκριση επιτροπής (στους πίνακές μας με κίτρινο).Επιπρόσθετα, εξετάζονται τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας. 
 • δείτε για εξωσωματικές. Δείτε στο έγγραφο (σελ. 6) ποιά φάρμακα εξωσωματικής δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ (στους πίνακές μας με ροζ)
  *** θυμίζουμε τα φάρμακα Νοσοκομειακής χρήσης 

   ΣΤΗΛΗ 1
  ΦΥΚ με στερείται από Νοσοκομείο
   ΣΤΗΛΗ 2
  ΦΥΚ με στερείται από ΕΟΠΥΥ
   ΣΤΗΛΗ 3
  ΦΥΚ χωρίς στερείται
   ΣΤΗΛΗ 4
  Άλλα Φάρμακα ΕΟΠΥΥ
  ABRAXANEABSEAMEDCELLCEPTALTERMON
  ACLASTA ADCIRCA CERTICANATRYN
  ACTILYSEADVAGRAF FORSTEO BONDRONAT
  ADCETRIS AFINITORGENEFADRONEBOTOX 
  ADRIBLASTINA ARANESPIMMUFETE BRAVELLE
  ALDURAZYME AVONEXLYSODRENDYSPORT 
  ALIMTABARACLUDEMITOXANELONVA
  ARITAXEL BETAFERONMITOXANDRONEERBITUX
  ARZERRABINOCRITMYCLAUSEN GONAL-F
  ATRIANCEBONDRONAT  tblMYCOFENILOMEDIN
  AVASTINBOSULIF MYCOFENOLATEINTRAGLOBIN-F
  AXOPLAN BRAMITOBΜYCOPHENOLATELUVERIS
  BENLYSTA CAPECITABINEMYFENAXMENOGON
  BERINERTCARBAGLU MYFETILMENOPUR
  BEROMUN CAYSTON MYFORTICMERIONAL
  BIOTAXEL CEHADO NOVANTRONENEUROBLOCK
  BIOTECAN CIMZIAPREOTACT NOXAFIL
  BONDRONAT IVCOPAXONEPULMOZYMEORGARAN
  BRINAVESSCOPEGUSRAPAMUNEPENTACARINAT
  BUSILVEX DIFICLIR RENVELAPERGOVERIS
  CAELYX DUODOPASEBIVOPROLEUKIN
  CAMPTO ENBRELXAGRIDPUREGON
  CEDOL EPORATIOSIMDAX
  CEREZYME EPREXTALINAC
  DACOGEN ESBRIET TARGOCID
  DEMOTAXEL EXJADETARGOPLANIN
  DOCETAXELEXTAVIATEPADINA 
  DOTAXEL FAMPYRA THYROGEN
  DOXIPROL FERRIPROXUFT
  DOXORUBICINFIRAZYRVALCYTE
  DOXORUBIN FLUDARA  tblVERSATIS IFET 
  DOXOTIL GILENYAVFEND
  ELAPRASE GLIVECWELLVONE
  ELATOFEN GRANOCYTEZAVEDOS
  ELOXATINGRANULOKINEZYVOXID
  ETHYOL HEPSERA
  EVOLTRA HIZENTRA 
  EYLEA HUMIRA
  FABRAZYME HYCAMTIN CAPS 
  FERINJECT ILARIS 
  FLEBOGAMMA DIFINCIVO 
  FLUDARA IVINLYTA 
  FLUDARABINIRESSA
  FOSFARABINE JAKAVI 
  GAMINEXKEPIVANCE 
  GLIADEL KINERET
  GLIOLANKUVAN
  HALAVEN LONQUEX 
  HEPATECT CPLITAK
  HERCEPTIN MIRCERA
  HYCAMPTIN  (iv-inj)MOZOBIL
  IASIBON NAVELBINE CAPS
  IG VENANEORECORMON
  INTRATECTNEULASTA
  IRICAN NEXAVAR
  IRINOSYN NIVESTIM
  IrinocanNPLATE
  IRINOTECANORENCIA 
  IRITEC PANRETIN
  JAVLORPEGASΥS
  JETREA PEGINTRON
  JEVTANA PROGRAF 
  KIOVIGREBETOL
  LEUSTATIN REBIF
  REMICADE 
  LINOXAL REMODULIN 
  LUCENTIS RETACRIT
  MABTHERA REVATIO
  MACUGEN REVLIMID
  MEPACTREVOLADE
  MIZANTRONERIBATREL 
  MUPHORAN RIBAVIRIN
  MYOCET RIDOCA 
  MYOZYME RILUTEK
  NAVELBINE RILUZOLE
  NEVOTECAM RIXOR 
  NORMOSANG SANDOSTATIN
  NULOJIX SIGNIFOR 
  ORENCIA SIKLOS
  OVAPAC SIMPONI
  OXALIPATINSIMULECT 
  OXALIPROL SOMATULINE AUTO GEL
  OXAVIATIN SOMAVERT
  OZURDEX SPRYCEL 
  PACLITAXELSTELARA
  PaclitaxinSUTENT 
  PACLITOL SYNAGIS 
  PACLIXEL TACNI 
  PATAXEL TARCEVA  
  PAXENETARGRETIN
  PAXENE PACLITAXELTASIGNA 
  PAXITAL TEMODAL 
  PENTAGLOBINTEMOMEDAC 
  PERJETA TEMOZOLOMIDE
  PEYONATEVAGRASTIM
  PHOTOFRINTEYSUNO 
  PLAXITIN THALIDOMIDE
  POTACTASOL TOBI
  PRIVIGENTOBI podhaler
  PROGRAF IVTRACLEER
  RAPILYSIN TYVERB 
  RECTOXALVENTAVIS

  VICTRELIS 
  REPLAGAL VIDAZA
  ROACTEMRA Viread μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab)
  RUBIDOX VOLIBRIS
  SANTACIL VOTRIENT 
  SAVENEVOTUBIA 
  TAXOL VYNDAQUEL 
  TAXOPROL XALKORI 
  TAXOTERE XELODA 
  TEMODAL  (inj)XGEVA 
  TOPOCAN XOLAIR 
  TOPOTECANZARZIO 
  TOPOVIN ZAVESCA 
  TORISEL ZELBORAF 
  TRISENOX ZYTIGA 
  TYSABRI
  VECTIBIX
  VELCADE
  VELMINOX 
  VENBIG
  VINORELBIN
  VINTECAN 
  VISUDYNE 
  VORELBIN 
  VPRIV 
  XENIUS 
  YERVOY 
  YONDELIS 
  ZAKOTAX 
  ZALTRAP 
  ZAOLIN 
  ZINFORO 
  ZOLEDRONIC ACID
  ZOLMESTAT 
  ZOMETA 
  Επιτροπές Αθήνας:
  -Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18 535 Πειραιάς) 
  -Αγίου Κωνσταντίνου 16, 5ος
   όροφος, Τ.Κ. 10552, Ομόνοια, Αθήνα 
  -Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Καλλιθέας (Δαβάκη 11 και Σωκράτους, Τ.Κ. 17672, Καλλιθέα) και θα καταθέτουν 
  τα δικαιολογητικά τους.
  Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:

  Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στη σελίδα μας: ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ

  ΦΕΚ 235/ από 7-3-2013 μέχρι 7-4-2014
  Σύμφωνα λοιπόν με τις πιο πρόσφατης ισχύος οδηγίες έχουμε:
  • ΦΥΚ είναι όλα τα φάρμακα που βρίσκονται μέσα στις 3 στήλες του πίνακά μας, στη στήλη μας "ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ/Εξωσωματικές/ΧΝΑ", η οποία βρίσκεται πάντα στην αρχική σελίδα στη γραμμή γρήγορων ενημερώσεών μας. Ενα πανάκριβο φάρμακο δεν είναι αυτόματα ΦΥΚ, αν δεν είναι στις 3 στήλες μας.
  • τουναντίον αυτόματα μία συνταγή που περιέχει ΦΥΚ σημαίνει ότι η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται απόγνωμάτευση ειδικού Ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου για τη συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς στο σπίτι (ή έστω η γνωμάτευση να περιέχει τα περισσότερα από αυτά). Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που παίρνει το φάρμακο από τα ιδιωτικά φαρμακεία
  • Αν ένα ΦΥΚ είναι και νοσοκομειακό (μπλε κουπόνι), τότε η χρήση του γνωματεύεται μόνο από ειδικό Ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής -με φυσικά τις απαραίτητες σφραγίδες πιστοποίησης αυτής του της ιδιότητας (δείτε ΕΔΩ)
  • οι ιατρικές γνωματεύσεις ισχύουν για όσο καιρό αυτές αναγράφουν ότι χρειάζεται το φάρμακο ο ασθενής και -σύμφωνα με το  Ν.4250/2014-  δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) σε κάθε συνταγή, απλά μια φωτοτυπία και πιστοποίηση της αυθεντικότητας από τον ίδιο το φαρμακοποιό με μια απλή φράση: "ακριβές αντίγραφο", καθώς και σφραγίδα-υπογραφή
  • τα ΦΥΚ που έχουμε με πράσινο χρώμα στις στήλες μας (καθώς και τα υπόλοιπα φάρμακα που δεν είναι ΦΥΚ και γι' αυτό τα έχουμε στο κάτω μέρος και έξω από τις στήλες μας) χρειάζονται να έχουν γνωμάτευση από την Ειδική Επιτροπή του ΕΟΠΥΥ. Τη διαδικασία την έχουμε, καθαρά ενημερωτικά, στην βασική μας στήλη και ισχύουν τα ίδια με τις γνωματεύσεις
  • τα ΦΥΚ που έχουμε με ροζ χρώμα στις στήλες μας είναι φάρμακα για εξωσωματική τα οποία ο ΕΟΠΥΥ επέλεξε να χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του χωρίς εξαιρέσεις
  • υπάρχουν και άλλα φάρμακα με περιορισμό διάθεσης μόνο από νοσοκομεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χωρίςνα είναι ΦΥΚ, τα έχουμε όλα στη στήλη μας, καθώς και φάρμακα που χορηγούνται και από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (χωρίς συμμετοχή) και από ιδιωτικά (με συμμετοχή)

  Οι στήλες μας διαχωρίζουν τα ΦΥΚ ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής τους, που είναι και το σημαντικότερο να ξέρουν οι Φαρμακοποιοί, και αυτός είναι:

  • τα φάρμακα της στήλης 1 χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα δημόσια Νοσοκομεία! Αν αυτά αδυνατούν τότε βάζουν "στερείται" και οι ασθενείς απευθύνονται μόνο στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αν και αυτό πρόσφατα έχει απαγορευθεί ρητά! Επίσης έχει απαγορευθεί ρητώς να μπαίνει στερείται του ΕΟΠΥΥ ώστε να οδηγηθούν στα ιδιωτικά φαρμακεία!
  • τα φάρμακα της στήλης 2 περιέχουν τα ΦΥΚ των οποίων ο τρόπος διάθεσης επιλέγεται από την εταιρία παρασκευής τους. Τα ΦΥΚ αυτά διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία -αν η εταιρία το επιλέξει- και άρα τα φάρμακα από τη στήλη 2 που δίνουμε διατίθενται στην αποθήκη μας ή κατευθείαν από την εταιρία
  •  τα φάρμακα της στήλης 3 περιέχουν τα ΦΥΚ που διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία κανονικά με μόνο τις πάγιες ή και όπου χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις που περιγράψαμε πιο πάνω
  • τα φάρμακα της στήλης 4 περιέχουν φάρμακα που έχουν δεσμευθεί από τον ΕΟΠΥΥ να δίνονται μόνο από τα φαρμακεία του αν και δεν είναι ΦΥΚ
    
     
  Με το συνδυασμό λοιπόν των πληροφοριών του πρόγράμματός μας, τη διασταύρωση του φαρμάκου με τις στήλες μας και ένα τηλεφωνάκι στην αποθήκη μας για τη διάθεση ή όχι ενός ΦΥΚ της στήλης 2 που θέλουμε, έχουμε απολύτως σίγουρη και ασφαλή την εκτέλεση της συνταγής μας!

  Κι ένα τελευταίο:

  • Δεν δίνουμε ΦΥΚ με τιμή άνω των 3.000€!!!
  • Δείτε το ποσοστό κέρδους των ΦΥΚ ΕΔΩ

  ΦΥΚ από 8-4-2014 μέχρι 20/5/2014

  07/07/2015


  Θέμα: «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

   ..................

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Τα φαρμακευτικά προϊόντα της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, ανεξάρτητα από το δίκτυο χορήγησης τους, αποζημιώνονται πλήρως από τους ασφαλιστικούς φορείς και διατίθενται στους ασθενείς χωρίς συμμετοχή. Ο ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία προμηθεύονται τα συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε νοσοκομειακή τιμή μείον 6,5%. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  2. Από την επόμενη ανατιμολόγηση τα άνω φάρμακα δύναται να χορηγούνται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση αυτή οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) υπόκεινται στα ίδια rebates όγκου και εισαγωγής στον Θετικό Κατάλογο, που υπόκεινται τα υπόλοιπα φάρμακα που χορηγούνται δια μέσου των ιδιωτικών φαρμακείων. Ειδικά για τα φάρμακα νέων δραστικών ισχύει επιπρόσθετη έκπτωση 5% για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τα φάρμακα αυτά δεν εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα rebates και τις εκπτώσεις των φαρμακείων. 

  3. Τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα πωλούνται απο τους ΚΑΚ σε τιμή παραγωγού (ex factory) προς τους χονδρεμπόρους. Για τους φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) καθορίζεται ως 1,5% επί της τιμής παραγωγού των φαρμάκων. Το ποσοστό μικτού κέρδους (mark up) των φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα επί της χονδρικής τιμής των φαρμάκων αυτών.

  Τιμή Χονδρεμπόρου  
  Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up)  Φαρμακείου
  0-100
  32.40%
  100-150
  28.00%
  150-200
  23.00%
  200,01-300
  16.00%
  300,01-400
  12.00%
  400,01-500
  9.00%
  500,01-600
  8.00%
  600,01-700
  7.00%
  700,01-800
  6.50%
  800,01-900
  6.00%
  900,01-1000
  5.50%
  1000,01-1250
  5.00%
  1250,01-1500
  4.25%
  1500,01-1750
  3.75%
  1750,01-2000
  3.25%
  2000,01-2250
  3.00%
  2250,01-2500
  2.75%
  2500,01-2750
  2.50%
  2750,01-3000
  2.25%
  3000,01-3500
  2.00%
  3500,01-4000
  1.75%

  4. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ διατηρούν την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρμακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώσεις ασθενών 
  που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries). Στα μητρώα αυτά θα πρέπει οι ασθενείς να χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό και θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός εξακρίβωσης ότι ο ασθενής έχει όντως λάβει την θεραπεία. Οι KAK θα δηλώνουν στις περιπτώσεις αυτές με επίσημη επιστολή προς το ΕΟΦ την οδό διανομής των προϊόντων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που επιλέγουν, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια της εσωτερικής αγοράς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες.
  5. Όταν για φάρμακα του συγκεκριμένου καταλόγου λήξει η περίοδος προστασίας και υπάρχουν γενόσημα, δύναται να καταταγούν σε clusters απο την αρμόδια Επιτροπή Θετικού Καταλόγου, με εξαίρεση τα βιολογικά και τα προϊόντα στενού θεραπευτικού εύρους. Εναλλακτικά και επιπρόσθετα, είτε ο ΕΟΠΥΥ δια μέσου των αρμοδίων οργάνων του, είτε η αρμόδια Επιτροπή Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης δύναται να θέσουν ειδικά κριτήρια χρήσης τους, όπως η υποχρεωτική έναρξη των νέων ασθενών στο γενόσημο ή στο φθηνότερο φάρμακο.
  6. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεγκρίνει τη χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων με υψηλό κόστος κτήσης ή υψηλό ετήσιο κόστος θεραπείας, δια μέσου των επιτροπών του και να τα διαθέτει μέσω των φαρμακείων του. Εφόσον οι επιτροπές του ΕΟΠΠΥ προεγκρίνουν την χρήση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου, αυτό θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο των φαρμάκων της κατηγορίας. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να αναπτύξει ηλεκτρονικό σύστημα έγκρισης της χρήσης των φαρμάκων αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό.
  7. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την προέγκριση της χρήσης ή την αγορά και χορήγηση από τα φαρμακεία του, φαρμάκων υψηλού κόστους θεραπείας που δεν εντάσσονται απαραίτητα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Επιπλέον ο ΕΟΠΥΥ δύναται να αποφασίζει την αποκλειστική διάθεση φαρμάκων πολύ υψηλού κόστους θεραπείας ή σπανίων παθήσεων (ορφανά) από τα φαρμακεία του.
  8. Ορίζεται ως ανώτατο όριο εκτέλεσης συνταγών των άνω φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία, το ποσόν των 20.000 Ευρώ ανά μία άδεια λειτουργίας φαρμακείου ανά μήνα. 
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 235/Β/7.2.2013) ο αναθεωρημένος και συμπληρωμένος κατάλογος των φαρμάκων υψηλού κόστους.
  Η νέα λίστα περιλαμβάνει 233 φάρμακα από τα οποία τα 19 χορηγούνται από νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικά φαρμακεία.
  Για να δείτε τη νέα λίστα, πατήστε εδώ.


  τα παρακάτω , όπως αντικαταστάθηκαν από την παραπάνω εγκύκλιο

  Δείτε ποια ΦΥΚ:


  • δίνονται από Νοσοκομείο (άρα από μας με στερείται από Νοσοκομείο)
  • από Νοσοκομείο και ΕΟΠΥΥ (άρα από μας με στερείται από ΕΟΠΥΥ)
  • χωρίς στερείται από εμάς κανονικά
  • τα δεσμευμένα φάρμακα (με στερείται από ΕΟΠΥΥ) 
  • με * όσα θέλουν έγκριση επιτροπής
    ΦΥΚ με στερείται από ΝοσοκομείοΦΥΚ με στερείται από ΕΟΠΥΥΦΥΚ χωρίς στερείταιΦάρμακα ΕΟΠΥΥ
    ABRAXANEABSEAMEDCELLCEPTALTERMON
    AclastaAdvagrafCERTICANATRYN
    AdriblastinaAFINITORFORSTEO *BONDRONAT
    ALDURAZYMEARANESPGENEFADRONEBOTOX *
    ALIMTAAVONEXLYSODRENBRAVELLE
    ARZERRABARACLUDEMITOXANDYSPORT *
    ATRIANCEBETAFERONMYCOFENERBITUX
    AVASTINBINOCRITMYCOFENOLATEGONAL-F
    AxoplanBONDRONAT tblMYFENAXILOMEDIN
    BERINERTBRAMITOBMYFETILINTRAGLOBIN-F
    BeromunCAYSTON *MYFORTICLUVERIS
    BiotaxelCIMZIANOVANTRONEMENOGON
    BiotecanCOPAXONEPREOTACT *MENOPUR
    BONDRONAT injCOPEGUSPULMOZYMEMERIONAL
    BRINAVESSDUODOPARAPAMUNENOXAFIL
    BUSILVEX *ENBRELRENVELAORGARAN
    CaelyxEPORATIOSEBIVOPENTACARINAT
    CamptoEPREXXAGRIDPERGOVERIS
    CARDIOXANEXJADE
    PROLEUKIN
    CedolEXTAVIA
    PUREGON
    CEREZYME *FERRIPROX
    SIMDAX
    DocetaxelFIRAZYR
    TALINAC
    DoxiprolFLUDARA  tbl
    TARGOCID
    Doxorubicin/EbeweGILENYA
    TARGOPLANIN
    DoxorubinGLIVEK
    THYROGEN
    DoxotilGRANOCYTE
    UFT
    ELAPRASE *GRANULOKINE
    VALCYTE
    ELOXATINHEPSERA
    VERSATIS IFET
    EthyolHUMIRA
    VFEND
    EVOLTRA *Hycamptin   tbl
    WELLVONE
    FABRAZYME *ILARIS *
    ZAVEDOS
    FLEBOGAMMA DIFIRESSA
    ZYVOXID
    FLUDARA (iv-inj)KEPIVANCE *
    FLUDARABINKINERET

    FOSCANKUVAN

    GAMINEXLITAK

    GAMMAGARDLUCENTIS *

    GliadelMACUGEN *

    GLIOLANMIRCERA

    HEPATECT CPMOZOBIL

    HerceptinNEORECORMON

    Hycamptin (iv-inj)NEULASTA

    IG VENANEXAVAR

    INTRATECTNIVESTIM

    IrinocanNPLATE

    IrinotecanPANRETIN

    IritecPEGASΥS

    JAVLORPEGINTRON

    KIOVIGPrograf

    LeustatinRapilysin

    MabtheraREBETOL

    MEGALOTECTREBIF

    MEPACTREMICADE

    MIZANTRONEREMODULIN *

    MuphoranRETACRIT

    MyocetREVATIO

    MYOZYME *REVLIMID

    NavelbineREVOLADE

    OCTAGAMRIBAVIRIN

    ORENCIA POWDERRILUTEK

    OvapacSANDOSTATIN

    OxaliplatinSIKLOS

    OxaliprolSIMPONI

    OxaltinaSimulect

    PaclitaxelSOMATULINE

    PaclitaxinSOMAVERT

    PaclitolSPRYCEL *

    PaclixelSTELARA

    PataxelSUBCUVIA

    PaxeneSUTENT 

    Paxene PaclitaxelSYNAGIS *

    PaxitalTARCEVA  

    PENTAGLOBINTARGRETIN

    PEYONATASIGNA *

    PHOTOFRINTemodal   tbl

    PlaxitinTemomedac

    PRIVIGENTemozolomide

    RECTOXALTEVAGRASTIM

    REPLAGAL *THALIDOMIDE

    RexapTOBI

    RoACTEMRATRACLEER

    RubidoxTYVERB 

    SANDOGLOBULINVENTAVIS

    SantacilVIDAZA

    SAVENEViread μόνο για ηπατίτιδα (245mg/tab)

    TaxolVistide

    TaxoprolVISUDΥNE 

    TaxotereVIVAGLOBIN  

    Temodal  (inj)VOLIBRIS

    TopotecanVOTRIENT 

    TORISEL *XELODA 

    TRISENOX *XOLAIR 

    TYSABRIZARZIO 

    VECTIBIXZAVESCA *

    VELCADE


    VENBIG


    Veraxatin


    Vinorelbine


    Vintecan


    YONDELIS *


    Zometa


    Παρακάτω , η λίστα απο τον fsk


    Νέες λίστες ΦΥΚ
     22/02/2013
    Νέος Κατάλογος με τα Νοσοκομειακά και άλλα ΦΥΚ ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ.
    Οι κατάλογοί μας έχουν ήδη ενημερωθεί ώστε με οποιαδήποτε αναζήτηση Φαρμάκου να βγάζει το άρθρο που υποδεικνύει (αν είναι ΦΥΚ) πώς να κινηθείτε!!
    Δείτε ποια ΦΥΚ:


    Τα παρακάτω αντικατασταθηκαν με νεοτερες εγκυκλιους    Σε αλφαβητική σειρά η νέα λίστα των ΦΥΚ εδώ 

    ΠΡΟΣΟΧΗ 
    Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
    ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ,
    ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ  ΜΟΝΟ ΤΑ 27 ΑΥΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ(Κ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ) ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ
    ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ Κ ΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΚ

    http://www.fsk.gr/wordpress/wp-content/uploads/%CE%924%CE%9B0%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%A432-signed.pdf


    ΕΔΩ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ

    ΦΥΚ ορθό κ τελικό 

    Οδηγίες Εφαρμογής της Εγκυκλίου της 27-04-12 για Φάρμακα Υψηλού Κόστους.    1. 1.    Εν’ όψη της επικείμενης γνωμοδότησης του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κρίνεται  σκόπιμο  τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο  της βραχείας νοσηλείας, όσο και των εξωτερικών ασθενών, να εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό.
    2. 2.    Για την άμεση εφαρμογή της εγκυκλίου, και προκειμένου τα νοσοκομεία να αντεπεξέλθουν στα όρια του υφιστάμενου προϋπολογισμού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αναλάβει την προμήθεια ικανής ποσότητας ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων, τα οποία θα διοχετεύσει στα νοσοκομεία. Αναλυτικές οδηγίες ανά νοσοκομείο θα δοθούν από τις Υ.ΠΕ.
    3. 3.    Φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που συνταγογραφούνται από γιατρούς του νοσοκομείου, εκτελούνται υποχρεωτικά στο ίδιο νοσοκομείο. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών. Οι ασθενείς ιδιωτικών κλινικών κάτω των 60 κλινών θα προμηθεύονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι συνταγές ιδιωτών με αποκλειστικά νοσοκομειακά φάρμακα δεν θα εκτελούνται από τα Δημόσια νοσοκομεία.
    4. 4.    Από τα φαρμακεία των νοσοκομείων θα εκτελούνται όλες οι συνταγές, είτε ηλεκτρονικές, είτε χειρόγραφες, στο προτυπωμένο συνταγολόγιο του ΕΟΠΥΥ (πράσινη συνταγή) και θα επικολλώνται οι ετικέτες.
    5. 5.    Η χρέωση των φαρμάκων είναι η ίδια για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και για τους ιδιώτες ασθενείς και προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου:
    Νοσοκομειακή τιμή + (5% + Φ.Π.Α.)
    Παράδειγμα: Φάρμακο με νοσοκομειακή τιμή 100 ευρώ χρεώνεται
    100 + (5% + 6,5%) = 100 + 11,5% = 111,5 ευρώ.

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΥΚΑ 
    ΑΘ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ                 Αθήνα,                  4/5/2012            
      
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                    
    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΝΠΔΔ

    Αριθμ.  Πρωτ.   1369


    ΠΡΟΣ

    Φαρμακευτικούς Συλλόγους
    της Χώρας


    Σχετ. Έγγραφο ΕΟΠΥΥ Αρ. Πρωτ. 21313/2-5-2012 (επισυνάπτεται)

    Με βάση το προαναφερόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σας ενημερώνουμε ότι τα    φάρμακα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό χορηγούνται  από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτόν τον Πίνακα βρίσκονται 27 σκευάσματα που εξακολουθούν να χορηγούνται από τα φαρμακεία μας χωρίς ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ (Επισυνάπτεται ΣΕΛ. 2 - Παράρτημα 2).

    Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα σας έχουμε κοινοποιήσει.                                                                                                                                         


    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
                            ΕΔΩ το εγγραφο απο τον ΕΟΠΥΥ
    25/04/2012


    ΕΤΑΑ


    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣPDF  Εκτύπωση  E-mail 
    Συντάχθηκε απο τον/την Giorgos Vovousas   
    Πέμπτη, 07 Ιούνιος 2012 11:56
    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
    Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ είναι φάρμακα που γράφονται από ιατρούς νοσοκομείων-κλινικών και εκτελούνται στο νοσοκομείο ή στη κλινική (πάνω από 60 κλίνες) που γράφτηκαν, αποκλειστικά.  Αυτά τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται από ιδιώτες ιατρούς και δε διατίθενται απο φαρμακεία.
    Όσα φάρμακα ανήκουν στο Παράρτημα 2 είναι φάρμακα τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων για τους ασφαλισμένους μας. (Ο ΕΟΠΥΥ δεν δύναται να χορηγήσει από τα φαρμακεία του φάρμακα στους ασφαλισμένους μας.) Αυτά τα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται από ιδιώτες ιατρούς και δε διατίθενται από φαρμακεία.

    Σε περίπτωση που ασφαλισμένος μας, αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία στα τηλ 210-5217317, 2105217325.

    Ο Υγειονομικός Διευθυντής
     Ρηγάτος Φάνης
    Το "αποκλειστικά ερχεται σε αντιπαραθεση με τηλ.επικοινωνια του ΠΦΣ με τον ρηγατο, κ της αυτης του ανακοινωσης 12/07/2012
    Β.    Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δ/ντή της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΤΑΑ κ. Ρηγάτο, διευκρινίστηκε ότι τα φάρμακα του Παραρτήματος 1 (ΦΕΚ 1003/12) του νόμου 3816,  εξακολουθούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία όταν υπάρχει η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ»  από το Νοσοκομείο, ενώ  για  τα φάρμακα  του Παραρτήματος 2 (ΦΕΚ 1003/12),  χορηγούνται από τα φαρμακεία μας χωρίς να  απαιτείται η ένδειξη «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ».  
    ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΙΣΧΥ


    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΚ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

    Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση κοινοποιούνται οι εξής κατάλογοι φαρμάκων:
    · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία (Παράρτημα 1)
    · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (Παράρτημα 1)
    · Ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομεία, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τα ιδιωτικά φαρμακεία (Παράρτημα 2).
    Δεδομένου ότι παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του ΕΣΥ και ο ΕΟΠΥΥ χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εφοδιάσει τα φαρμακεία του με τα νέα σκευάσματα σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας τα ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των εν λόγω σκευασμάτων θα είναι η αναγραφή επί της συνταγής της ένδειξης «Στερούμεθα» η οποία θα τίθεται:
    · από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του Νοσοκομείου σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται αποκλειστικά από τα Νοσοκομεία
    · από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση σκευασμάτων που χορηγούνται από Νοσοκομεία ή τον ΕΟΠΥΥ.
    Επισημαίνεται ότι τα σκευάσματα του Παραρτήματος 2 χορηγούνται κανονικά και από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς να απαιτείται η ένδειξη «Στερούμεθα».
    Χειρόγραφες συνταγές με ιδιοσκευάσματα του Παραρτήματος 1 που φέρουν την ένδειξη «Στερούμεθα» δεν απαιτούν θεώρηση προκειμένου να εκτελεστούν από τα Ιδιωτικά φαρμακεία.
    Η χορήγηση των σκευασμάτων υψηλού κόστους της ανωτέρω υπουργικής απόφασης στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ και του ΝΑΤ θα πραγματοποιείται όπως και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.
    Φάρμακα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση και είχαν δεσμευθεί με αποφάσεις της Διοίκησης του Οργανισμού ώστε να χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να χορηγούνται όπως μέχρι σήμερα.
    Όταν η κατάσταση εξομαλυνθεί και καταστεί εφικτή η χορήγηση των σκευασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση θα ακολουθήσουν νεώτερες αναλυτικές οδηγίες από τη Διοίκηση του Οργανισμού.


    O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

    Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

       Φάρμακα Υψηλού Κόστους που εξακολουθούμε να τα χορηγούμε από τα φαρμακεία μας χωρίς την ένδειξη "στερείται". (επισυναπτόμενο 1)

    - Φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, εκτός αν υπάρχει η ένδειξη "στερείται". (επισυναπτόμενο 2)

    Πηγή: www.fsl.gr

     Αρχείο 1: Επισυναπτόμενο 1.pdf

    Αρχείο 2: Επισυναπτόμενο 2.pdf


    forsteo k preotact στον ΕΟΠΥΥ  --> ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
    ενημερωση 30/07/2012
    Διευκρινίζουμε, προς αποφυγή σύγχυσης ότι τα σκευάσματα FORSTEO και PREOTACT εξακολουθούν να χορηγούνται στον ΕΟΠΥΥ και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, όπως ίσχυε και για το ΙΚΑ. Δε χρειάζεται "ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ", απλά ο ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει το 10% της συμμετοχής, ενώ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λαμβάνει τα φάρμακα αυτά δωρεάν.

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος (σε φωτοτυπίες) της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου (αναδημοσιευση από ΦΣ Εβρου_

    IKA:ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FORSTEO ΚΑΙ PREOTACT

    Αθήνα, 15 Απριλίου 2010
    Αριθ. Πρωτ.Γ55/757
    ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO και PREOTACT»
    Σχετικό: 1) Το Γ55/719/21.09.2009 έγγραφό μας
    Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και την καθυστέρηση έναρξης της θεραπείας με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα FORSTEO και PREOTACT των οποίων οι προϋποθέσεις χορήγησης εξετάζονται από την Ειδική Επιτροπή Φαρμάκων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Αθήνας-Θεσσαλονίκης) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

    �� Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα FORSTEO (τεριπαρατίδη) έχει λάβει έγκριση (αρ. αδείας κυκλοφορίας EU/1/03/247/001-002) για τις κάτωθι θεραπευτικές ενδείξεις:
    «Ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχει αποδειχθεί σημαντική μείωση στην συχνότητα εμφάνισης των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίου.
    Ενδείκνυται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με παρατεταμένη και συστηματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή σε γυναίκες και άντρες με αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα».

    �� Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα PREOTACT (τεριπαρατίδη) έχει λάβει έγκριση (αρ. αδείας κυκλοφορίας EU/1/06/339/001-002) για τις κάτωθι θεραπευτικές ενδείξεις:
    «Θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο καταγμάτων.
    Έχει αποδειχθεί σημαντική μείωση της επίπτωσης των σπονδυλικών καταγμάτων αλλά όχι των καταγμάτων του ισχίου.»

    Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην Επιτροπή Φαρμάκων (Αθήνας-Θεσσαλονίκης) για την έγκριση της θεραπείας με FORSTEO ή PREOTACT είναι τα κάτωθι:
    1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει αναλυτικά τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί, τη διάρκεια χορήγησης και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία με FORSTEO/PREOTACT πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
    2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
    3. Να υπάρχει οστεοπόρωση με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο. Σημειώνεται ότι η οστεοπόρωση αποδεικνύεται με μέτρηση της οστικής πυκνότητας ΟΜΣΣ ή ισχίου (Τ-score ≤ -2.5 SD)
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
    5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.
    Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι πριν την συνταγογράφηση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος PREOTACT (και μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής) θα πρέπει ο συνταγογράφος ιατρός να ελέγχει για αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό ή/και στα ούρα κατά τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα της χορήγησης (σύμφωνα με την παράγραφο «4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση» των εγκεκριμένων στοιχείων του φαρμάκου).
    Ασθενείς με επίμονα αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στον ορό (πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο) πρέπει να αξιολογούνται για υποκείμενη νόσο (π.χ. υπερπαραθυρεοειδισμό). Εάν δε βρεθεί υποκείμενη κατάσταση, οι εξής διαδικασίες αντιμετώπισης πρέπει να ακολουθούνται:
    • Η χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D πρέπει να διακοπεί.
    • Η συχνότητα χορήγησης του Preotact πρέπει να μεταβληθεί σε 100 μικρογραμμάρια μέρα
    παρά μέρα.
    • Εάν τα αυξημένα επίπεδα συνεχίζονται, η θεραπεία με το Preotact πρέπει να διακοπεί και η
    ασθενής να παρακολουθείται μέχρι οι μη φυσιολογικές τιμές να επανέλθουν στο φυσιολογικό.
    Για το λόγο αυτό ο συνταγογράφος ιατρός θα πρέπει να αναγράφει τα επίπεδα του ασβεστίου κατά τον 1ο, 3ο και 6ο μήνα στο βιβλιάριου του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που απαιτείται μείωση ή διακοπή της αγωγής με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα θα πρέπει ο συνταγογράφος ιατρός να ενημερώσει το Ίδρυμα (σημειώνοντας στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου πιθανή μείωση της συχνότητας χορήγησης/ή διακοπή της αγωγής) και να παραπέμπουν τον ασφαλισμένο στην Επιτροπή με σκοπό την τροποποίηση της αντίστοιχης απόφασης.


    ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Κ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΣΠ

    ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΟΠΥΥPDFΕκτύπωσηE-mail
    Παρασκευή, 04 Μάιος 2012 13:11
    Φάρμακα που δίνει ο ΕΟΠΥΥ από τα Φαρμακεία του
    Πατήστε εδώ:
     για να δείτε τα φάρμακα που διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ από τα  Φαρμακεία του
     Σημειώνεται ότι τα φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) διατίθενται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και από το Α’ Νοσοκομείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων.
     Για το σκεύασμα Revlimid πατήστε ΕΔΩ (χορηγείται μέχρι νεοτέρας)
    Παραπομπές καταλόγου
     Υ.Α.: Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3Α/ΟΙΚ.85781 (ΦΕΚ 1666/27.07.2011)
    *1   Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AFINITOR απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της ή εναλλακτικά πορίσματος αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) & γνωμάτευσης γιατρού ειδικότητας που να τεκμηριώνει ότι η νόσος έχει εξελιχθεί υπό ή μετά από θεραπεία με VEGF-στοχευόμενη θεραπεία (sorafenib ή sunitinib).
     *3   Η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων VECTIBIX απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης (όπου εφαρμόζεται) που αποδεικνύει την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) με μη μεταλλαγμένο, (φυσιολογικό) γονίδιο KRAS.
     *4  Η διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος IRESSA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της) & προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την ύπαρξη μεταλλάξεων στο γονίδιο που κωδικοποιεί για τον Υποδοχέα Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).
     *5  Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εξειδικευμένου ιατρού ότι ο ασθενής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση.
     *6   H διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων NEXAVAR, SUTENT, TARCEVA απαιτεί την προσκόμιση πορίσματος βιοψίας (όπου είναι εφικτή η πραγματοποίησή της).
     *7   H διάθεση του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TYVERB απαιτεί την προσκόμιση αντιγράφου εξέτασης που αποδεικνύει την υπερέκφραση του ErbB2 (HER 2).
     όσα έχουν ένδειξη “στερείται από Νοσοκομείο” συνεχίζουμε μέχρι νεοτέρας να τα δίνουμε
    • όσα έχουν ένδειξη “στερείται από ΕΟΠΥΥ” ή καθόλου δίνονται μόνο από τα ολοήμερα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (οι σημάνσεις θα αλλάξουν σύντομα, λόγω τεχνικής δυσκολίας)

    Τα υπόλοιπα Φάρμακα του καταλόγου δίνοντα από Ιδιωτικά Φαρμακεία με στερείται (όσα χρειάζονται).
    Φάρμακα που δίνονται ΚΑΙ από Ιδιωτικά Φαρμακεία
    - Δείτε τη λίστα ΦΑΡΜΑΚΩΝ που μέχρι νεοτέρας  δίνονται ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ
    - Για το σκεύασμα Cellcept*  πατήστε  ΕΔΩ
    - επισημαίνουμε ότι κάποια από τα Φάρμακα του ΕΟΠΥΥ (π.χ. Forsteo-Preotact -Mimpara-Renvela κτλ)  έχουν επισήμανση ότι δίδονται και από Ιδιωτικά Φαρμακεία, απλά ο ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει το όποιο τυχόν ποσοστό συμμετοχής (π.χ.  10% για Forsteo-Preotact), ενώ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λαμβάνει τα φάρμακα αυτά δωρεάν. Προσοχή σε κάποια από αυτά απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εν λόγω συνταγών είναι η επισύναψη του ενημερωτικού σημειώματος (σε φωτοτυπίες) της Ειδικής Επιτροπής φαρμάκων για το χρονικό διάστημα και την ποσότητα που έχει δοθεί έγκριση χορήγησης του φαρμάκου.
    - Δείτε για όσα Φάρμακα φέρουν επισήμανση ότι χρειάζονται Επιτροπή:
    *** ΤΕΛΕΙΩΣΕ Η ΔΙΟΡΙΑ για Επιτροπή για τον ΟΓΑ:
    άρα τα Forsteo π.χ., χρειάζονται πλέον χαρτί επιτροπής ΚΑΙ για τον ΟΓΑ!
    *** ΔΙΟΡΙΑ για Επιτροπή για το ΝΑΤ μέχρι 30-4-2012 (και με νεότερο έγγραφο μέχρι και 1-5-2012)
     Διευθύνσεις Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ
    Οι Διευθύνσεις των Φαρμακείων του Οργανισμού είναι οι κάτωθι:
    · Κεντρικό Φαρμακείο (Κ.Φ.) Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10841 Αθήνα
    Φαρμακείο του 7ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας (7ο) Αγίου Λουκά 53, 11 144 Αθήνα (210-2282325)
    Φαρμακείο του 3ου Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας (3ο) Καποδιστρίου 4, 10 682, Πλ. Κάνιγγος Αθήνα (210-3899135)
    Φαρμακείο του 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών (1ο) Τέρμα Ζαΐμη, 15 127 -ΜελίσσιαΑττικής (210-8042322)
    Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων, Παράσχου 23, 11 473 Γκύζη
    Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης Ν. Πλαστήρα 22, Νέα Κρήνη, 55 132 Καλαμαριά, ‎2310 254350
    Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Πειραιώς Πειραιώς 167, 18233 Ρέντης
    Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πειραιά στην οδό Μπουμπουλίνας 7-13, Τ.Κ. 18 535.
    Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου-Ν.Ιωνία (Αλ.Παναγούλη 91, Τ.Κ. 142-34 Ν.Ιωνία), 210 2758737
    Γενικές οδηγίες
    ·Όλα τα ιδιοσκευάσματα με την ίδια δραστική και τις ίδιες θεραπευτικές ενδείξεις με εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο και που ήδη κυκλοφορούν ή ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν στο μέλλον, εξυπακούεται ότι θα χορηγούνται από τα αντίστοιχα φαρμακεία του Ιδρύματος. Το ίδιο ισχύει και για βιο-ομοειδή προϊόντα.
    · Όλα τα ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν στο μέλλον με δραστική OXALIPLATIN, PACLITAXEL ή MITOXANΤRONE θα χορηγούνται από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Αμπελοκήπων και από το Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου Θεσσαλονίκης.. Τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο λόγω του μεγάλου τους αριθμού.
    · Τα ιδιοσκευάσματα ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ και οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ (π.χ. DESFERAL, EXJADE) δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο των φαρμάκων που χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος διότι με το Γ55/674/21-01-2009έγγραφό μας ορίστηκε να χορηγούνται πλέον από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξυπηρετεί μόνο επί αρνήσεως των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν.
    · Οι συνταγές από την Επαρχία θα εκτελούνται στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντης) και τα φάρμακα θα αποστέλλονται στο Υποκατάστημα που έχει στείλει τη συνταγή. Εξαιρούνται τα φάρμακα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (AVONEX, BETAFERON, REBIF και EXTAVIA) που αποστέλλονται από το Κεντρικό Φαρμακείο.
    Συνταγογράφηση των Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ
     · Οι ιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα του Καταλόγου αυτού οφείλουν:
    - Να τα συνταγογραφούν ΜΟΝΟ για τις εγκεκριμένες από τον ΕΟΦ ενδείξεις .
    - Να καθοδηγούν τον ασφαλισμένο σε ποιο φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα απευθυνθεί για την εκτέλεση της συνταγής και αν χρειάζεται να εξεταστεί το περιστατικό από την Ειδική Επιτροπή, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι.
     Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ δίνεται παράταση 2 μηνών για την αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης Επιτροπής μέχρι να ενημερωθούν. (σ.σ. το έγγραφο ήταν 30-9-2011)
     - Να μην αναγράφουν τα ιδιοσκευάσματα του Καταλόγου στην ίδια συνταγή με φάρμακα που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
    - Να μην αναγράφουν στην ίδια συνταγή φάρμακα που χορηγούνται από διαφορετικά φαρμακεία Νοσοκομείων του Ιδρύματος, αλλά σε διαφορετικές.
    - Να αναγράφουν στη συνταγή «ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ από το ……. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
    - Να επισυνάπτουν στη συνταγή τη γνωμάτευση ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, σε περίπτωση που η θεραπεία έχει οριστεί από Νοσοκομείο ή Ιδιωτική Κλινική ή του ιδίου εάν είναι συγχρόνως και θεράπων ιατρός.
    Ειδικότερα για τα Φάρμακα Επιτροπής
    Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ασθενείς για να περάσουν Επιτροπή:
    Botox-Dysport
    (σε νευρολογικά περιστατικά όταν συνταγογραφούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων)
    1. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.
    2. Πόρισμα αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου.
    3. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
    Γ-σφαιρίνες
    1.Δικαιολογητικά για τουλάχιστον τρεις ιστολογικά αποδεδειγμένες αποβολές
    2.Γενική εξέταση αίματος (συμπεριλαμβανομένων της γλυκόζης αίματος και του ελέγχου της θυροειδικής λειτουργίας)
    3. Έλεγχος καρυότυπου ζεύγους για τον αποκλεισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών
    4. Υστεροσαλπιγγογραφία ή υστεροσκόπηση για τον αποκλεισμό ανατομικών αιτίων αποβολών
    5. Έλεγχος θρομβοφιλίας (PrS, APCR, aPPT, χρόνος προθρομβίνης, ινωδογόνο)
    6. Έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ΑΝΑ, ΑΘΑ)
    7. Γνωμάτευση ανοσοθεραπευτή ότι η θεραπεία αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη
    8. Έλεγχος των φυσικών φονικών (NK) λευκοκυττάρων (CD 16/56) στο περιφερικό αίμα
    9. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα εγκρίνει ένα κύκλο θεραπείας εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
    Σε σκλήρυνση κατά πλάκας
     -Πόρισμα Μαγνητικής Τομογραφίας Εγκεφάλου
    -Ιατρικό Σημείωμα με τις προηγηθείσες ή παράλληλες θεραπείες καθώς και την κλινική εικόνα και κλινική μορφή της νόσου
    -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Σε μυασθένεια
    -Εργαστηριακή τεκμηρίωση της νόσου
    -Ιατρικό Σημείωμα με προηγηθείσες ή παράλληλες θεραπείες καθώς και την κλινική εικόνα και κλινική μορφή της νόσου
    -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Πολυνευροπάθεια
    -Ηλεκτρομυογράφημα
    -Ιατρικό Σημείωμα με την κλινική εικόνα και ιστορικό της νόσου
    -Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Ερυθροποιητίνες σε M.D.S.
    1. Γνωμάτευση θεράποντος Αιματολόγου γιατρού
    2. Πόρισμα μυελογράματος ή οστεομυελικής βιοψίας
    3. Πρόσφατη γενική αίματος
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Ερυθροποιητίνες σε Χ.Ν.Α.
    για υπέρβαση δοσολογίας:
    1. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού – νεφρολόγου
    2. Πρόσφατη γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη και φερριτίνη αίματος, κορεσμός τρανσφερρίνης (TSAT)
    3. Βάρος σώματος ασθενούς και
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
    Κυτταροστατικά-Σωματοστατίνες
    1. Γνωμάτευση θεράποντος Παθολόγου-Ογκολόγου
    2. Πρόσφατο πόρισμα αξονικής τομογραφίας
    3. Πόρισμα βιοψίας
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    5. Καρκινικοί δείκτες
    ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΓΩΓΗΣ:
    1. Γνωμάτευση θεράποντος Παθολόγου-Ογκολόγου που να αναφέρει τη συνέχιση της θεραπείας και την ανταπόκριση του ασθενούς
    2. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Lucentis-Macugen
    Α. Όταν χορηγούνται εκτός ενδείξεων
    • 1η Χορήγηση
    1.Γνωμάτευση θεράποντα με πρόσφατη οπτική οξύτητα
    2.Πρόσφατη φλουροαγγειογραφία
    3.Πρόσφατη OCT (υπερηχογραφική τομογραφία) πρωτότυπη ή έγχρωμη φωτοτυπία
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    • 2η Χορήγηση
    1.Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που να αναφέρει την ανταπόκριση στη θεραπεία
    2.Πρόσφατη OCT (πρωτότυπη ή έγχρωμη φωτοτυπία) και παλαιά
    3.Οπτική οξύτητα
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    • Για την 3η, 4η, 5η και 6η χορήγηση ισχύουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται στη 2η χορήγηση.
    Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα από καιρού εις καιρό να κάνει επιλεκτικό έλεγχο στον ασθενή.
    Δεν εγκρίνεται το φάρμακο εφόσον γίνονται παράλληλες θεραπείες.
    Η θεραπεία αφορά σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών.
    Β. Πέρα από την προβλεπόμενη ποσότητα των 10 φιαλιδίων

    1.Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που να αναφέρει την ανταπόκριση στη θεραπεία
    2.Φλουροαγγειογραφία παλαιά
    3.Πρόσφατη OCT και παλαιά
    4.Οπτική οξύτητα
    5. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    *Δείτε και το αναλυτικό έγγραφο
    Preotact
    1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
    2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
    3. Να υπάρχει οστεοπόρωση (T-score βαρύτερο ή ίσο του -3 SD) με κίνδυνο κατάγματος ιατρικά αιτιολογημένο.
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
    5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος.
    *αναλυτικότερα δείτε και εδώ
    Forsteo
    1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που θα αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης αγωγής, θα αναφέρει τις προηγούμενες αγωγές που έχουν δοθεί και το κλινικό τους αποτέλεσμα και εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία πρέπει να αναφερθεί πόσα κουτιά έχει πάρει.
    2. Πρόσφατη Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας (MOΠ) (εντός έτους) σε φωτοτυπίες.
    3. Να υπάρχει οστεοπόρωση (T-score βαρύτερο ή ίσο του –2.5 SD)
    4. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    5. Εφόσον υπάρχουν οστεοπορωτικά κατάγματα να προσκομισθεί ο αντίστοιχος απεικονιστικός έλεγχος
    *αναλυτικότερα δείτε και εδώ
    Ραδιοφάρμακα
    1.Ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα Παθολόγο-Ογκολόγο γιατρό στην οποία να αναφέρεται:
    - η πάθηση του ασθενούς και να τεκμηριώνεται η ανάγκη χορήγησης του ραδιοφαρμάκου εάν είναι η πρώτη χορήγηση
    - εάν έχει γίνει ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία
    - η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής και πόσες φορές έχει χορηγηθεί το ραδιοφάρμακο
    2.Γνωμάτευση και Films σπινθηρογραφήματος οστών (απαραίτητη προϋπόθεση το τελευταίο σπινθηρογράφημα οστών) ή πόρισμα CT ή MRI, εάν έχει γίνει
    3.Πρόσφατος αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, κρεατινίνη, ουρία)
    4.Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας όπου θα φαίνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου (όνομα, επίθετο, αρ. μητρώου και η σχετική θεώρησή του)
    5.Ιστολογική εξέταση που να πιστοποιείται η νόσος
    ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    1. Νέα ιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα Παθολόγο-Ογκολόγο γιατρό που να ζητάει τη συνέχιση της θεραπείας
    2. Το πόρισμα και τα films του σπινθιρογραφήματος που είχε προσκομιστεί
    3. Πρόσφατος αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος (αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, κρεατινίνη, ουρία)
    4. Επίσημη βεβαίωση από το Νοσοκομείο ή το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ότι έγινε χορήγηση της προηγούμενης δόσης. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητο να δίνεται στον ασθενή κατά την ημερομηνία χορήγησης της δόσης
    5.Εάν έχουν γίνει σπινθηρογραφήματα ή CT ή MRI στο μεσοδιάστημα των δύο χορηγήσεων να προσκομιστούν.
    Sprycel – Tasigna
    1.Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού που να βεβαιώνει ότι ο ασθενής είναι ανθεκτικός ή παρουσίασε δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία που περιελάμβανε Imatinib mesilate (Glivec)
    2. Πρόσφατο μοριακό ή καρυοτυπικό έλεγχο στον οποίο να φαίνεται ότι ο ασθενής έχει υπολειπόμενη νόσο (για την ανθεκτικότητα)
    3. Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
    Σημειώνεται ότι η εξέταση των δικαιολογητικών από την Ειδική Επιτροπή γίνεται εφάπαξ για κάθε ασφαλισμένο.
    Synagis
    1) Βεβαίωση μαιευτηρίου ή Μονάδας Νεογνών όπου να αναφέρονται:
    α) ημερομηνία γέννησης και ηλικία κύησης,
    β) βάρος σώματος γέννησης και σημερινό βάρος του μωρού,
    γ) διάγνωση κατά την έξοδο από τη Μονάδα που νοσηλεύτηκε το νεογνό,
    δ) φαρμακευτική αγωγή που πήρε στη Μονάδα και φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει τώρα,
    ε) δόσεις SYNAGIS και ημερομηνία που έγιναν στη Μονάδα
    2) Στις περιπτώσεις διδύμων ή τριδύμων κυήσεων η έγκριση της Επιτροπής, καθώς και η χορήγηση του φαρμάκου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, για αυτό απαιτείται γνωμάτευση μηνιαίου πρόσφατου βάρους σώματος των μωρών
    3) Επειδή, σύμφωνα με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα και την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου «Το πλεονέκτημα της προστασίας από το SYNAGIS με περισσότερες από 5 δόσεις δεν έχει τεκμηριωθεί», το Ίδρυμα θα χορηγεί 5 μηνιαίες δόσεις
    4) Συνταγή γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

    Πηγή:ΦΣΚορινθίας


    30/07/2012

    Αγαπητοί συνάδελφοι
    Σε απάντηση πληθώρας ερωτημάτων που δέχτηκε η Εταιρεία, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι σχετικά με την τιμολόγηση & αποζημίωση του φαρμακευτικού προϊόντος FORSTEO

    ·        τα Ιδιωτικά Φαρμακεία μπορούν να εκτελούν κανονικά συνταγές Forsteo, καθώς  σύμφωνα με το ΦΕΚ 1003/ 2-4-2012, εντάσσεται στα φάρμακα του Ν.3816 και ειδικότερα στο Παράρτημα 2  «Για διάθεση και από Ιδιωτικά Φαρμακεία» (βλπ. Σελίδα 17238, σειρά 54911, ΦΕΚ 1003/ 2-4-2012), δηλαδή

    ·        η συμμετοχή των ασφαλισμένων είναι  0%, ανεξαρτήτως Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σχετικός κατάλογος με τα ποσοστά συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ επισυνάπτεται κατωτέρω για την διευκόλυνση σας


    ·        Oι ισχύουσες τιμές σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων είναι οι κάτωθι.

    ΚΩΔ. ΕΟΦ
    ΟΝΟΜΑΣΙΑ
    ΝΟΣΟΚ.ΤΙΜΗ
    ΕΙΔΙΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
    ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
    254480101
    FORSTEO INJ.SOL 1PENx2.4MLx20MCG/80ML
    276,26
    281,79
    356,06

    Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία (Τηλ.  210-6294629).


    Έχετε δηλώσει αυτή τη διεύθυνση e-mail για ενημέρωση από την εταιρεία μας (ανακοινώσεις, διευκρινίσεις, ενημέρωση κλπ).  Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε e-mail  ή να τηρεί η εταιρεία τα στοιχεία σας, παρακαλούμε να το δηλώσετε στη διεύθυνση info@lilly.gr»


    Με εκτίμηση

    Καίσαρ Α. Καρούσος 
    Φαρμακοποιός
    Δ/ντης Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών Ελλάδος


    Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με νοσοκομειακές γνωματεύσεις.
    Σχετ: το υπ’ αρ. 390 (Θέμα 15)/7-7-10 απόσπασμα πρακτικού του Δ. Σ. του ΟΠΑΔ.
    Οι συνταγές, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) στις παρακάτω περιπτώσεις:
    • Σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης:
     «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» (ΦΕΚ 335/9-5-89 Αρ. Α6/1398 παρ. 1 & 2: «Τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση» μπορούν να χορηγούνται και εκτός νοσοκομείων από τα φαρμακεία σε ιδιωτικές κλινικές και σε ασθενείς που συνεχίζουν τη νοσοκομειακή θεραπεία στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνταγή του ιδιώτη ιατρού ή του Ασφαλιστικού ταμείου να συνοδεύεται από βεβαίωση εις διπλούν της κλινικής ή του νοσοκομείου ότι πρόκειται για συνέχιση της νοσοκομειακής θεραπείας, στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής αναγκαία ποσότητα του φαρμάκου.
    • Σκευάσματα που προβλέπονται από την αρ. Φ80000/οικ.11385/1394 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 569/30-4-2010).
    • Σκευάσματα που στον τρόπο χορήγησής τους περιλαμβάνουν διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε νοσοκομείο ή κλινική ( π. χ. διάγνωση, πρώτη χορήγηση κ. λ. π.), όπως αυτές περιγράφονται στον τρόπο διάθεσής τους (blue box).
    Η έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινικήκαι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια.Στην περίπτωση, δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός.
    Οι ιατρικές γνωματεύσεις ( Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Επιπλέον αντίγραφα των ιατρικών γνωματεύσεων που προορίζονται για σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης: «Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση», θα φυλάσσονται στο φαρμακείο για δύο (2) χρόνια (ΦΕΚ 335/9-5-89, Αρ. Α6/1398 παρ. 4: «για τα σκευάσματα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει περιορισμό διάθεσης «Μόνο για νοσοκομειακή χρήση» το πρωτότυπο της γνωμάτευσης της Κλινικής ή του Νοσοκομείου θα υποβάλλεται από το φαρμακείο στα ασφαλιστικά ταμεία προς κάλυψη της δαπάνης και το αντίγραφο θα φυλάσσεται για δύο (2) χρόνια»).
    Οι ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από σχηματισμούς του ΕΣΥ, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει απαραιτήτως εκτός των άλλων να φέρουν:
    • Σφραγίδα του Νοσοκομείου που έχουν εκδοθεί, καθώς και
    • Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.
    Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το
     Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία
     του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος).  Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής,
     σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

    Ο κατάλογος των νοσοκομειακών φαρμάκων αλλάζει συνέχεια. Αν η συσκευασία του φαρμάκου γράφει ότι είναι νοσοκομειακό (και έχει μπλε κουπόνι), θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση νοσοκομείου ή κλινικής, προκειμένου να εκτελέσετε τη συνταγή, ακόμα κι αν δεν υπάρχει στον συγκεκριμένο κατάλογο. Συμβουλευτείτε  ΕΔΩ  για τις γνωματεύσεις των Νοσοκομειακών

    Κατάλογος Νοσοκομειακών*

    8Υ IN J.
    ABBOCALCIJEX AMP.
    ABELCET VIAL
    ACTILYSE VIAL
    ADALAT IN J.
    ADENOCOR VIAL
    ADVATE PS.IN J.
    AGENERASE CAPS
    AGGRASTAT VIAL
    ALBUMAN IN J.
    ALBUMIN AR IN J.
    ALBUMINE HU MAN IN J.
    ALBUMINE LFB IN J.
    ALBUREX VIAL
    ALIMTA VIAL
    ALVOFA CT SUSP.TRACH AMBI SOME VIAL
    AMINOMIX BAGS
    AMINOMIX 2 IN J. SOL AMINO MIX 3 IN J. SOL AMINOPL ASMAL HEP A VIAL
    AMINOPLASMAL L-10 VIAL
    AMINOPLASMAL L-5 VIAL
    AMINOVEN GLUCOSE VIAL
    AMPHOCIL VIAL
    ANEXATE AMP
    ANTIBACIN VIAL
    ANZEMET IN J./TA BL ARANE SP IN J. SOL ARI STIN -C VIAL
    ATENATIV VIAL
    ATRACURIU M AMP
    AUNATIV S.D. AMP
    AVASTAR IN J. SOL
    AVELOX IN J. SOL
    AZACTAM VIAL
    AZATYL VIAL
    AZENAM VIAL
    AZENAM VIAL
    AZTREOTIC VIAL
    BCG /MED AC VIAL
    BENEFIX VIAL
    BERIPLAST Ρ TI S. AD . LI Q
    BEROMUN IN J.
    BETAFACT VIAL
    BIOCIPRO IN J. SOL BIO SETRON TA BL & IN J.
    BLEOCIN VIAL
    BLEOMYCIN /AEON VIAL
    BOTOX VIAL
    BOZAKTRAL TABL
    BRESEC VIAL
    BREVIBLO C VIAL
    BUSILVEX AMB
    CAMPTO VIAL
    CARBOPLAN
    CARBOPLATIN
    CANCIDAS IN J.
    CEFANYL TABL & SUSP
    CEFIN IN J.
    CEFROM IN J.
    CEFTARIDEM IN J.
    CEFTRIAXONE VIAL
    CEFTRIXON VIAL
    CELLCEPT CAPS/INJ/TAB
    CELLCEPT ORAL SOL
    CEPROTIN VIAL
    CERA MIL IN J.
    CEVILOR TABL
    CHIROCAINE AMP
    CILTIREN VIAL
    CIPROFAL VIAL
    CIPROFLOXACIN VIAL
    CIPROXIN IN J. SOL .
    CIPROXIN ME ΔΕΧΤΡΟΖΗ IN J.SO.IN F
    CISAPRIDE /NOVEX AL TABL
    CISAPRIDE /NOVEX AL TABL & SUSP
    CITROVENOT IN J.SO.IN F
    CLAFORAN VIAL
    CLINIMIX BAGS
    CLINOLEIC VIAL-BAGS
    CLINOMEL N4-550 BAGS
    CLINOMEL N5-800 BAGS
    CLINOMEL N6-900 BAGS
    CLINOMEL N7-1000 BAGS
    COLGEN GAUZE & PO WDE R
    COMBIVIR F. C. TA BL.
    COMPLEVEN BAGS
    COROTROPE AMP
    CORVERT VIAL
    COSMOFER AMP
    CRIXIVAN CAPS
    CRUZAFEN AMP
    CRUZAFEN F. C. TA BL.
    CUROSUR F SUSP.TRACH.
    CYMEVENE CAPS
    CYMEVENE IN J. LYOPH .
    DAUNOXO ME VIAL
    DAMIZOL VIAL
    DECAVEN C/S.SOL .IN DENTRON TABL&SYROP
    DESKAN SOL .
    DESONIL TABL & SUSP
    DIPEPTIVEN VIAL
    DIPRIVAN AMP
    DOBUT AMINE IN J.
    DOLYZINAX TABL & SUSP
    DOPAMINE /ANFAR M VIAL
    DOPAMINE /DEMO AMP
    DORMICUM AMP
    DORMIX AL IN J.
    DORMIXAL
    DOXORUBIN VIAL 200mg
    DYSPORT VIAL
    EKLIV AN AMP
    ELPEGON TABL & SUSP
    EMTRIV A CAPS
    ENZAPRO ST-F AMP & TABL
    EPASAN SUSP & TABL
    EPIVIR F. C. TA BL
    EPIVIR ORAL SOL
    EPREX VIAL
    ERBITUX IN J.
    ERWIN ASE VIAL
    ESMERON AMP
    ETHYOL VIAL
    EUNADE S INJ
    FACTOR VIII VIAL
    FANHDI INJ
    FARCE F VIAL
    FASTURTEC VIAL
    FENTANYL AMP
    FERINJECT VIAL
    FERRINEMIA CS.SOL.INF
    FLEBOGAMMA VIAL
    FLEMYCIN VIAL
    FLEXBUMIN SOL
    FLOCIPRIN VIAL
    FORENIUM LIQUID
    FORTOVASE CAPS
    FOSCAN VIAL
    FREDOFOL DR.PD .IN J
    FTAZIDIME VIAL
    FUCIDIN VIAL
    FUZEON VIAL
    GAMMAVENIN Ρ VIAL
    GAMMACARD SD VIAL
    GASTRIDOL TABL & SUSP
    GELOFUSINE VIAL
    GEMZAR VIAL
    GENEFADRONE VIAL
    GEREF AMP
    GILUDOP VIAL
    GINORECTOL VIAL
    GLADIU S VIAL
    GLIADEL IMPLANT
    GLIVEC CAPS
    GLORIXONE VIAL
    GLORYFEN IN J.
    GOLAFEN VIAL
    GRANITRON AMP
    GRANOCYTE AMP
    GRANULO KINE AMP
    GRENIS-CIPRO VIAL
    GRENIS-OFLO VIAL
    HAEMACCEL INJ.SO.IN F
    HAES-STERIL VIAL
    HELIXATE NEXGEN VIAL
    HEMOFIL -M VIAL
    HEMOHE S VIAL
    HEPARIN VIAL
    HERCEPTIN VIAL
    HETASTARCH 6% IN J.SO.IN F
    HIVID F. C.TABL
    HOFCOMANT IN J.SO.IN F
    HUMAN ALBUMIN VIAL
    HYCAMTIN VIAL
    HYPNOMIDATE AMP
    IDROSTAMIN AMP
    ILOMEDIN AMP
    IMMUCYST VIAL
    IMUKIN VIAL
    INDUCTOS VIAL
    INFECTIN A. VIAL
    INFERGEN VIAL
    INOMAX IN J.
    INOTREX IN J.
    INTEGRILIN VIAL
    INTRAGLOBIN F VIAL
    INTRALIPID VIAL
    INTRONA VIAL
    INVANZ VIAL
    INVIRASE CAPS
    IRINOTEC AN SOL
    KABIVEN BAGS
    KABIVEN PERIPHERAL BAGS
    KALETRA CAPS & SYR
    KLARICID PD .SOL .IN F
    KOGEN ATE VIAL
    KYBERNIN -P VIAL
    KYTRIL AMP
    KYTRIL F. C.TABL
    KYTRIL ORAL SOL
    LABILEX VIAL
    LADININ VIAL
    LAMAFER TABL & SUSP
    LASAPRIDE TABL
    L-ASPARAGINASE VIAL
    LEMOXOL VIAL
    LEPONEX TABL
    LETYNOL VIAL
    LEUSTATIN VIAL
    LYCALIN TABL
    LIPOFUNDIN MCT /LCT VIAL
    LIREBIN TABL & SUSP
    LYCITROPE VIAL
    LYMPHOGLOBULINE -IMTI VIAL
    MAB-CAMPATH AMP
    MABTHERA VIAL
    MALOCEF VIAL
    MASTOVET IN J.
    MAXIPIME VIAL
    MEDAXONE IN J.
    MEGALOTECT VIAL
    MERONE M VIAL
    METALYSE VIAL
    MIDAZOLAM/BRAUN
    MIELOGEN VIAL
    MINSK TABL & SUSP
    MIOCHOL -E COLL . AMP
    MITOXAN VIAL
    MITOXANTRONE /AEON VIAL
    MITOXANTRONE /BAXTER VIAL
    MIVACRON VIAL
    MOLELANT VIAL
    MONONINE VIAL
    MULTIMEL BAGS
    MYCOBUTIN TABL
    MYOCET IN J.
    NAFLOXIN VIAL
    NAROPEINE BAGS
    NASPOR VIAL
    NASTILOX TABL & SUSP
    NAVELBINE VIAL
    NAVOBAN AMP
    NAVOBAN CAPS
    NEORECORMON SYRING
    NEORECORMON VIAL
    NEORECORMON CARTR.
    (MULTIDO SE)
    NEULASTA INJ
    NEXIUM VIAL
    NIMBEX AMP
    NORCURON VIAL
    NORVIR ORAL SOL
    NORVIR SOFT CAPS
    NOVANTRONE VIAL
    NOVOCRAL VIAL
    NUTRIFLEX LIPID PERI BAGS
    NUTRIFLEX LIPID PLU S BAGS
    NUTRIFLEX LIPID PLU S BAGS
    NUTRIFLEX LIPID SPECI AL BAGS
    NUTRIFLEX LIPID SPECI AL BAGS
    NUTRIFLEX PERI BAGS
    NUTRIFLEX PLU S BAGS
    OBERGAN IN J.
    OCTAGAM VIAL
    OCTEGRA VIAL
    OFERIN SUSP & TABL
    OLICLINOMEL N4-550 BAGS
    OLICLINOMEL N4-550E BAGS
    OLICLINOMEL N7-1000 BAGS
    OLICLINOMEL N7-1000 Ε BAGS
    ONCOTICE AMP
    ONDA F. C. TA BL OND A SYR & AMP
    ONDAMETON TABL
    ONDAREN F.C.TA B-5YR
    ORTHOCLONE AMP
    OSIGRAFT PROTEIN
    PAXENE VIAL
    PEDITRACE VIAL
    PEGASYS SYRING
    PEGINTRON VIAL
    PENTACARINAT PD .IN J.SOL
    PENTACLOBIN VIAL
    PENTOTHAL VIAL
    PERIFUSIN VIAL
    PHACOCE F VIAL
    PHOTOFRIN VIAL
    PK-MERZ IN J.
    PRIMAXIN VIAL
    PRIMENE VIAL
    PROFLOX IN J.
    PROLEUKIN VIAL
    PROPESS VAC. DE VICE Ονομασία
    PROPOFOL VIAL
    PROSTIN E2 VAG.T BL
    PROSTIN -VR AMP
    PULMOZYME SOL . INH
    RAPILYSIN VIAL
    RECOFOL VIAL
    RECOMBIN ATE VIAL
    REFACTO VIAL
    REFLUDAN PD .IN J.SOL
    REMENA VIAL
    REMICADE VIAL
    REOPRO VIAL
    REPLACAL VIAL
    REPLENINE -V.F VIAL
    RETROVIR CAPS/ORAL
    /TABL SOL/VIAL/
    REVION VIAL
    REYATAZ CAPS
    RHESOGAMMA Ρ AMP
    RHOPHYLAC AMB
    RILUTEK F. C. TABL
    ROCEPHIN VIAL
    ROFERON -A SYRING
    ROFERON -A VIAL
    ROLISPORIN VIAL
    RUVETINE TABL & SUSP
    SADOLIN AMP
    SANDOGLOBULINE IN J.
    SAPRIMIX TABL & SUSP
    SAUBASIN VIAL
    SEPTAX VIAL
    SEPTOPALBEAD .SU.WI SEROPR AM C/S.SOL .IN
    SEVORANE VIAL
    SIMDAX VIAL
    SIMULECT VIAL
    SOLUBILAX IN J.
    SOLUVIT VIAL
    SOLUVIT (R) IN FANT VIAL
    SOLVETAN VIAL
    SOMABION AMP
    SOMARITIN VIAL
    SOMASTIN VIAL
    SOMATOSTATIN VIAL
    SPABUCOL TABL & SUSP
    SPIROSINE VIAL
    SPORANOX IN J.
    STILAMIN AMP
    STILAMIN VIAL
    STOCRIN CAPS
    STOPAREN VIAL
    STRUCTOCABIVEN VIAL
    STRUCTOLIPID BAGS
    SUPRANE SOL . INH SURV ANT A SUSP. T RACH SYN ACI S INJ
    SYNERCID VIAL
    TABRIN VIAL
    TACEF VIAL
    TAVANIC VIAL
    TAZOCIN VIAL
    TELZIR TABL
    THIOPENTAL VIAL
    THYMOGLOBULINE IMTIX VIAL
    THYROCEN PD .IN J.SOL TIL DIEM VIAL
    TOPISTIN VIAL
    TRACLEER TABL
    TRACRIUM AMP
    TRACTOCILE VIAL
    TRASYLOL IN J.
    TRAVILAN VIAL
    TRAZIVIR TABL
    TROVAN IN J. & TABL
    UFEXIL VIAL
    UGOTREX VIAL
    ULTIVA VIAL
    VAMIN (WITH GLUT AMINE ) IN J.SO.IN F
    VAMIN 14 IN J.SO.IN F
    VAMIN 18 ELECTROL IN J.SO.IN F
    VAMIN C IN J.SO.IN F
    VAMIN GLU +INTRALIPID IN J.SO.IN F
    VAMIN INFANT IN J.SO.IN F
    VAMISTOL VIAL
    VANCOMYCIN / LY .P.IV.IN
    HYDROCHLORIDE IN J.
    VANCOMYCIN / WYETH
    VANCOMYCIN/FOINI XFAR M VIAL
    VANCOMYCIN/VO CATE PD .SOL .IN F
    VANCOSAN IN J.
    VECURONIUM VIAL
    VEFRON YABL
    VELCADE VIAL
    VENOFER AMP
    VERACOL VIAL
    VIASPAN BAGS
    VIDEX TABL & CAPS
    VIRACEPT ORAL SOL
    VIRAMUNE TA B. + SUSP
    VIREAD TABL
    VISTIDE VIAL
    VOLUVEN BAGS
    VONCON VIAL
    VONDEM
    XIGRIS VIAL
    ZABINOR TABL
    ZAVEDOS CAPS
    ZAVEDOS VIAL
    ZEM VIAL
    ZEMPLAR INJ.
    ZENALB VIAL
    ZENAPAX VIAL
    ZENOPAR SUSP & TABL
    ZERIT CAP S & POWDE R ORAL
    ZIAGEN F. C.TABL
    ZIAGEN ORAL SOL
    ZIDREVIR ORAL SOL
    ZINACEF AMP
    ZINFECT VIAL
    ZOFRON AMB&TABL
    ZOMETA VIAL
    ZOVIRAX VIAL
    ZYVOXID BAGS
    ZYVOXID F. C.TABL