Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Από Νοέμβριο τα εμβόλια μαζί με τα φάρμακα

Γίνεται ευκολότερος ο τρόπος κατάθεσης συνταγών στον ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση που θα κάνουμε τον άλλο μήνα (συνταγές Νοεμβρίου, αυτό το μήνα καταθέτουμε κανονικά)!! Όπως συμφώνησε ο ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ από 1-11 και μετά τα εμβόλια θα κατατίθενται μαζί με τα φάρμακα και θα αριθμούνται κανονικά στη σειρά τους όπως όλες οι συνταγές και δε θα χρειάζεται ξεχωριστό τιμολόγιο!
Δείτε το έγγραφο:Υπενθυμίζουμε ότι οι συνταγές Οκτωβρη θα πάνε ακριβώς όπως τους προηγούμενους μήνες!!

ΠΦΣ: Απάντηση σε ερώτηση συναδέλφου για την υποχρέωση εφημεριών και το διευρυμένο ωράριο

Αθήνα, 29/10/2014
Αριθμ. Πρωτ. 3001

Προς τον κ. Λάμπρο Χριστοδούλου, φαρμακοποιό
Κοινοποίηση : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Υποχρέωση εφημεριών και διευρυμένο ωράριο»

Σε απάντηση του από 06.10.2014 ερωτήματός σας, το οποίο εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα εξής:


1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991 ορίζει σχετικώς: «2. Της υποχρεώσεις εφημεριών απαλλάσσονται, μετά από απόφαση του νομάρχη προσκαίρως ή οριστικώς, οι φαρμακοποιοί, για τους οποίους συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, αποδεικνυόμενοι με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή άλλοι σοβαροί λόγοι, για τους οποίους θα εκφέρει γνώμη ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος».

2ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και, σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991). 
Το δε άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228) ορίζει ότι: «5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι από υπαιτιότητα τους δεν τηρούν το ωράριο που ορίζεται από τους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους ή το ωράριο που οι ίδιοι έχουν δηλώσει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά ύστερα από εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για ένα μήνα και σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται με την ίδια διαδικασία η άδεια λειτουργίας του φαρμακείου για έξι μήνες.»

3ον. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β) Γ.Π.118308/08.02.2013 αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κατόπιν ομοφώνου γνωμοδότησης της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κρίθηκε ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διευρυμένο ωράριο η πλήρης συμμετοχή του φαρμακοποιού στο κατά νόμον καταρτισθέν πρόγραμμα εφημεριών χωρίς εξαιρέσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό τοις πάσι ότι ΟΥΔΕΙΣ εξαιρείται της υποχρεώσεως εφημεριών. 

Έτσι, φαρμακοποιός που αιτείται την εξαίρεσή του από τις εφημερίες που ορίζει ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν δύναται να συμμετέχει στο διευρυμένο ωράριο ή να λειτουργεί το φαρμακείο του κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 12 της Υποπαραγράφου ΣΤ1 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.
Είμαστε εις διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Εκτός Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών το Bexsero;

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που συνεδρίασε στις 15 Οκτωβρίου για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, ύστερα από ενάμιση χρόνο, αποφάσισε να μην ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το εμβόλιο Bexsero, παρότι πρόκειται για το μοναδικό παγκοσμίως που παρέχει προστασία από την οροομάδα Β του μηνιγγιτιδόκοκκου.Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το πράσινο φως για την κάλυψη του εμβολίου ή όχι, θα πρέπει να δοθεί από τα υπουργεία Υγείας και Οικονομικών.

Ενημέρωση

Γράφει ο Παναγιώτης Σπυρίδης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής
Παναγιώτης Σπυρίδης

Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014
Διαβάστηκε 130 φορές
Είναι  γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αποφάσισε και εισηγήθηκε στον Υπουργό Υγείας προς έγκριση, τις παρακάτω μεταβολές στο πρόγραμμα εμβολιασμών.  Οι  πληροφορίες είναι μάλλον ασφαλείς και γνωστές από ημερών, προτιμήσαμε όμως να σιωπήσουμε έως ότου αρχίσουν να συζητούνται ευρύτερα, κάτι που πράγματι έγινε.
  1. Δεν εντάχθηκε το εμβόλιο κατά της οροομάδας Β του μηνιγγιτιδοκόκκου (BEXERO), στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  2. Το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α, μεταφέρθηκε από την κατηγορία των υποχρεωτικών στην κατηγορία των  προαιρετικών εμβολίων
  3. Το 13δύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκκου( PREVENAR 13), θα περιλαμβάνει δύο αντί τρεις δόσεις στο βασικό εμβολιασμό και μία αναμνηστική δόση μετά τον 12ο μήνα της ηλικίας
  4. Το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου C, θα χορηγείται σε μία μόνο δόση στην ηλικία των 13 μηνών

ΣΧΌΛΙΟ
Προσωπικά, συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για την θαρραλέα απόφαση να μπει κάποια τάξη στο θέμα των εμβολιασμών των παιδιών.
Διαφοροποιούμαι όμως στο γεγονός ότι παρέμεινε η χορήγηση του εμβολίου κατά της Φυματίωσης (BCG),στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί εννοούμε να αποτελούμε παγκόσμια πρωτοτυπία, μια και είναι πλέον γνωστό ότι στην ηλικία αυτή μόνο προβλήματα δημιουργεί, χωρίς να προσφέρει στη στρατηγική της αντιμετώπισης της Φυματίωσης. Όπου μπορεί να προσφέρει , χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης, χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, όσο το  νεογνό βρίσκεται ακόμη στο Μαιευτικό Τμήμα.
Εμβολιασμός στο Μαιευτήριο εφαρμόζεται και σε αναπτυγμένες χώρες, επιλεκτικά, σε νεογνά που θα ζήσουν σε οικογενειακό περιβάλλον ενεργού φυματίωσης και κυρίως πολυανθεκτικής φυματίωσης.

Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση ΠΦΣ-ΕΟΠΥΥ

Προ ολίγου στο Μαρούσι έπεσαν οι υπογραφές για την τριετή ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ με παράλληλη κατάργηση των ατομικών συμβάσεων.
Δείτε αναλυτικά το κείμενο και το παράρτημα

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΩΝ ΕΤΑΑ

Έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ το πεδίο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική καταχώρηση θεώρησης βιβλιαρίου για το 2015. Στο Link πατάμε "ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ" (πάνω δεξιά στη σελίδα) και ακολούθως επιλέγουμε (κάτω δεξιά) "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου". Καλό είναι να κάνουμε έλεγχο των αναφερομένων στο φάκελο προσωπικών στοιχείων μας και σε περίπτωση λάθους να γίνει αίτημα επικαιροποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες. (Στο ΦΣΡ προσπαθούμε να περιγράψουμε αναλυτικά τη διαδικασία με εικόνες, ελπίζω αύριο να είναι έτοιμη.) http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=101067&nt=108&lang=1

ΔΩΡΕΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Από το κοινωνικό φαρμακείο μας παρακάλεσαν αν μπορούμε να στείλουμε έστω ένα εμβόλιο για να καλυφθούν ανάγκες απόρων και ανασφάλιστων. Με προτεραιότητα στα παρακάτω αλλά και ότι μπορεί ο καθένα, έστω ένα dtvax adult!

pentavac
mmr
engerix 10
dtvax adult
vaqta 25
neisvac c 

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλ κοινωνικού φαρμακείου
2431025600

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

αλλαγη ώρας την κυριακη

Κυριακή αλλάζει η ώρα. Από δευτέρα , θα ακολουθηθεί το χειμερινό απογευματινό ωράριο,
17,00- >20,30

Επιτρέπονται κανονικά οι χονδρικές πωλήσεις από φαρμακείο προς φαρμακείο.

Παρά τις διάφορες ερμηνείες που δόθηκαν για το άρθρο 32 του νόμου 4272/2014 το υπουργείο έρχεται να ξεκαθαρίσει σε απάντηση των φαρμακοποιών και μελών της ΚΙΝΕΦ- Συμμαχία για τη Θεσσαλονίκη Χρήστου Ξανθόπουλου, Αθανάσιου Ξάνθου και Χαράλαμπου Σαρδέλη ότι οι χονδρικές πωλήσεις μεταξύ φαρμακείων επιτρέπονται.
Δυστυχώς, κάποιοι από πλευράς εταιριών αλλά και συνδικαλιστών που πλέον βρίσκονται στο περιθώριο και που μας ήθελαν μονάδες ακολουθώντας το ρητό διαίρει και βασίλευε, διέρρεαν ότι οι μαζικές αγορές παραφαρμακευτικών προϊόντων πολλών συνεργαζόμενων φαρμακείων ήταν παράνομες !!!
Παρότι αυτό θα ήταν παράλογο για μια ελεύθερη οικονομία οι συνάδελφοι της ΚΙΝΕΦ παρέθεσαν μια ξεκάθαρη επιχειρηματολογία πράγμα που το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει λέγοντας ότι "όπως ορθώς αναφέρουν οι φαρμακοποιοί κ.κ. Χρήστος Ξανθόπουλος, Αθανάσιος Ξάνθος και Χαράλαμπος Σαρδέλης, όλα τα καταστήματα λιανικής δύνανται βάσει νόμου, να εκδίδουν προς άλλα συνεργαζόμενα καταστήματα τιμολόγια χονδρικής. Στη φαρμακευτική νομοθεσία, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει διάταξη που απαγορεύει την πώληση παραφαρμακευτικών προϊόντων σε χονδρική τιμή από ένα φαρμακείο σε άλλο"
Όσον αφορά το νόμο 4272/2014 το Υπουργείο είναι ξεκάθαρο. " Το εν λόγω άρθρο αφορά κυρώσεις που επιβάλλονται σε φαρμακεία που πωλούν χονδρικώς φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε φαρμακαποθήκες και όχι σε άλλα φαρμακεία"
Στη τελευταία παράγραφο το Υπουργείο απαντάει στο ερώτημα της χονδρικής πώλησης από φαρμακείο προς άλλο φαρμακείο ομοιοπαθητικών και άλλων γαληνικών σκευασμάτων λέγοντας ότι δε προβλέπεται από το νόμο.

Ακολουθεί η πρωτότυπη επιστολή-κάντε κλικ πάνω στην επιστολή να τη διαβάσετε

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ

ΠΟΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αθήνα 20-12-2012

Αριθ.Πρωτ.: 44869

ΠΡΟΣ
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Φαρμακευτικό Σύλλογο Μαγνησίας & Αλμυρού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διαδικασία συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία»

Σχετικό: Έγγραφό σας με αριθμ.πρωτ.6480/Φ.7,1/11-10-12 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι,


....προκειμένου να αναγνωριστεί η δαπάνη συνταγών που εκδίδονται από Κρατικά, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία καθώς και Κέντρα Υγείας απαιτείται να υπάρχουν: 

1. Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού

2. Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:

• Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας ή

• Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
Παναγιώτα ΛίτσαΟι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος). Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

δηλώσεις συμμετοχής

ΣΗΜΕΡΑ 7-8 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ITEQ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ BUFFET ME ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΟΥΖΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣΑριθμ. Πρωτ. 2930 Αθήνα, 20/10/2014


ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 


Θέμα: «Κατάργηση υποχρέωσης γνωμοδότησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου»
  

            Σε απάντηση  σχετικών ερωτημάτων    και προς ενημέρωση των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας, επαγόμεθα τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08.8.2014) ορίζεται ότι «1. H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»

Με το δε άρθρο 219 ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση…»

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καταργείται η υποβολή απλής γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και της άδειας για συστέγαση φαρμακείων.

Στην περίπτωση όμως που η σχετική αίτηση για την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή της άδειας για συστέγαση φαρμακείων έχει υποβληθεί στην αρμόδια Περιφέρεια πριν την ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν. 4281/2014, ήτοι την 08.8.2014, ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος υποχρεούται να γνωμοδοτήσει σχετικώς (απλή γνώμη) επί της σχετικής αιτήσεως.     

            Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για τη συνταγογράφηση Lyrica και Prevenar.


  • Το Lyrica αποζημειώνεται για όλες τις ενδείξεις του και η ευθύνη έτσι κι αλλιώς βαρύνει τον Ιατρό (άρα δεν υπάρχει περίπτωση περικοπής)
  • Τα εμβόλια πνευμονιόκοκκου δεν χρειάζονται πια φυλασσόμενη συνταγή.

Δείτε το έγγραφο:


Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αθήνα, 9/10/2014
Ο ΕΟΠΥΥ αποδέχθηκε το  αίτημα  του ΠΦΣ για την παράταση της ημερομηνίας έναρξης αναφορικά με την αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού χωρίς Εμπορική Ονομασία με έναρξη ισχύος από 1/11/2014.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΦ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ MENINGITEC

Ανάκληση παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος Μeningitec Suspension for injection

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  • Έτος: 2014
  • Νούμερο: 84865
Ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Μeningitec Suspension for injection σε προγεμισμένες σύριγγες.
Κατασκευαστής : Nuron Biotech BV
Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008
2. Την Υπ. Απόφασης ΔΥΓ3(α)32221/2013
3. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΦ 84865/26-09-2014 ταχεία ενημέρωση (RAS) της εταιρείας Nuron Biotech
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάκληση των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος MENINGITEC λόγω ύπαρξης σωματιδίων οξειδίου του σιδήρου (iron oxide) στις προγεμισμένες σύριγγες.
Προϊόν
Αρ. παρτ.
Ημ. λήξ.
MΕNΙNGITEC PFS 0,5 mLx1GR CY
G96207
201409
MΕNΙNGITEC PFS 0,5 mLx1GR CY
G80253
201409
MΕNΙNGITEC PFS 0,5 mLx1GR CY
G76682
201409
MΕNΙNGITEC PFS 0,5 mLx1GR CY
H06769
201411
MΕNΙNGITEC PFS 0,5 mLx1GR CY
H36188
201502
MΕNΙNGITECPFS 0,5 mLx1 (NB) GRCY
J13349
-
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας και με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που αποφάσισε ο κατασκευαστής.
Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
ΑΘΗΝΑ 3-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ/ΔΣ
Δ. ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ pHARMAPOINT

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ PHARMAPOINT. ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ.
Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ , ΜΗΝ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΕ ΑΔΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

προσφορα iteq για οθόνες εφημεριών

Διαβάστε την παρακάτω προσφορά. Αν μαζευτεί ικανοποιητικός αριθμός ατόμων, χωρίς να δεσμεύονται για την αγορά, η εταιρεία θα μας κάνει επίδειξη του προγράμματος , σε μία απογευματινή συνάντηση, με πιθανότερη ημερομηνία στις 23/10/2014. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά την Πέμπτη.
Η ITeQ από το 2007 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες marketing και επικοινωνίας στα φαρμακεία.
Εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας για την υπηρεσία οθονών με διαφημιστικά μηνύματα και εφημερίες επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω πακέτα.

Προσφορά προβολής με 1 οθόνη
Για την δημιουργία μέσου επικοινωνίας με τους πελάτες σας και τους περαστικούς με 1 οθόνη είτε στη βιτρίνα είτε πλησίον του πάγκου εργασίας.

Ολοκληρωμένο σύστημα με οθόνη 22΄΄ στην βιτρίνα ή πλησίον του πάγκου εργασίας του Φαρμακείου: 250€

Προσφορά ολοκληρωμένης προβολής
Όχι μόνο για μηνύματα και εφημερίες στη βιτρίνα , αλλά και με οθόνη προβολής μηνυμάτων εντός του φαρμακείου για την αξιοποίηση του χρόνου αναμονής και την ενδυνάμωση των αυθόρμητων πωλήσεων.

Ολοκληρωμένο σύστημα με οθόνη 22΄΄ πλησίον του πάγκου εργασίας και οθόνη 27΄΄ στην βιτρίνα του Φαρμακείου: 490€

Το ολοκληρωμένο σύστημα σήμανσης από την ITeQ περιλαμβάνει:

* Όλο το υλικό. Οθόνες από την LG και υπολογιστή αναπαραγωγής περιεχομένου ασφαλή από ιούς και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο και τους σταθμούς εργασίας του φαρμακείου. Βάσεις στήριξης, καλωδίωση και τον λοιπό απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό.
* Άδεια χρήσης προγράμματος (software) διαχείρισης περιεχομένου.
* Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη με on site υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών (περιλαμβάνεται και αντικατάσταση οθονών) ΧΩΡΙΣ επιπλέον κόστος!
* Εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας (ΔΩΡΕΑΝ έως και 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα)
* Τηλεφωνικό κέντρο 24/7/365.

Σας προσφέρεται μια εξατομικευμένη υπηρεσία που λειτουργεί μοναδικά για το χώρο σας, με ολοκληρωμένο περιεχόμενο ως ακολούθως:

* Διαφημιστικά μηνύματα κατ’ επιλογή σας.
* Εποχιακά μηνύματα για την υπενθύμιση αναγκών στους πελάτες.
* Συμβουλές προωθητικού χαρακτήρα τονίζοντας την επιστημονικότητα του φαρμακείου.
* Εξατομικευμένα μηνύματα προβάλλοντας και επικοινωνώντας προϊόντα και υπηρεσίες στο Φαρμακείο σας.
* Καθημερινή ενημέρωση εφημεριών με χιλιομετρικές αποστάσεις και χάρτες.
* Κυλιόμενο μήνυμα με το λογότυπο και τα στοιχεία επικοινωνίας του φαρμακείου.
* Πρόγνωση καιρού, εορτολόγιο και κυλιόμενες ειδήσεις για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών.
Και όλα αυτά χωρίς κανένα κόπο από το Φαρμακοποιό!

Ετήσια συνδρομή τεχνικής υποστήριξης και περιεχομένου 160€

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: Όχι εμπορική ονομασία σε συνταγές αναλωσίμων!

Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού 
    Ημερομηνία δημοσίευσης :  01/10/2014

01/10/2014

Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού/Content/Images/Doc_PDF.pngΩΒΛΞΟΞ7Μ-ΝΤΣ 01-10-2014
Δεν θα γίνονται δεκτές συνταγές ιατρών με αναλώσιμο υλικό που φέρουν εμπορική ονομασία αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ!

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση:

Θέμα : «Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού»

Κατ’εφαρμογή του υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου του Οργανισμού,
... δεν γίνονται πλέον δεκτές ιατρικές γνωματεύσεις που αναγράφουν τις εμπορικές ονομασίες των αναλωσίμων υλικών ή κωδικούς αυτών, ούτε έντυπα γνωματεύσεων με λογότυπα εταιρειών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την αποζημίωση παραστατικών που περιλαμβάνουν γνωματεύσεις επί των οποίων αναγράφονται εμπορικές ονομασίες αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, επισημαίνεται ότι για όσες γνωματεύσεις φέρουν εμπορικές ονομασίες ειδών και οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την
1/7/14 (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι στα Τμήματα Παροχών του Οργανισμού), η απόδοση δαπάνης θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού και η ισχύς του προαναφερθέντος υπ’αρ.22551/18-6-14 εγγράφου θα ξεκινά την 1η ημέρα του επόμενου μηνός (Ιούλιος 2014) από τον μήνα (Ιούνιος 2014) κατά τον οποίο εκδόθηκε η εν λόγω οδηγία.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.


Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Προσοχή σε κομπίνα.

Μετά την επιτυχία της στην Αθήνα, η κομπίνα έφτασε και στη Θεσσαλία. Άγνωστος τηλεφωνεί σε φαρμακείο , χρησιμοποιώντας το όνομα ιατρού , και ζητάει δανεικά φάρμακα για έκτακτη ανάγκη. Αν και πλέον τα οικονομικά μας δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε γενικά τέτοιες εξυπηρετήσεις, σας το τονίζουμε να το έχετε κατα νου, και αν κάτι αντίστοιχο σας συμβεί, τότε να τηλεφωνήσετε πτώτα τον ιατρό να σιγουρευτείτε ότι είναι απάτη, και μετά να ειδοποιήσετε την αστυνομία.

ομιλια για ετεστα στη λαρισα

Ολοκληρωθηκε η ομιλία για το θέμα της ΕΤΕΣΤΑ στη Λαρισα. Περιληπτικά , η ΕΤΕΣΤΑ θα αξιοποιεί και θα πουλάει τα δεδομένα πωλήσεων των φαρμακείων, αφού τα κάνει ανώνυμα, και κάθε φαρμακείο θα ανταμείβεται επί του όγκου των δεδομένων σε φάρμακο και παραφάρμακο που παρέχει. Λεπτομέρειες και αίτηση στο site της σελίδας.