Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Οδηγός πρόληψης αντιδράσεων φωτοευαισθησίας/φωτοτοξικότητας από το συνδυασμό χρήσης φαρμάκων και έκθεσης στον ήλιο

ξοπλίζουμε την επιστημονική βιβλιοθήκη των συναδέλφων με την εξαιρετική δουλειά του Βασίλη Μπιρλιράκη και της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικής Πρακτικής (ΕΕΦΠ). Σας συνιστούμε να το τυπώσετε και να το έχετε σαν guideline ανάμεσα στα βιβλία του φαρμακείου σας (αφού φυσικά το μελετήσετε καλά).

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στη στήλη μας με όλη την επιστημονική μας βιβλιοθήκη ΕΔΩ
 
  

Μπορείτε να το εκτυπώσετε απευθείας και από ΕΔΩΟδηγίες αποζημίωσης υλικών και συμπληρωμάτων του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους

Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει τη διαδικασία αποζημίωσης των ασθενών για αναλώσιμα υλικά αλλά και συμπληρώματα διατροφής. Τα εντάλματα θα βγαίνουν στο όνομα του ασθενούς και μόνο, ενώ η είσπραξή τους από τρίτους (συγγενείς ή/και παρόχους) θα γίνεται με εξουσιοδότηση και με τη νόμιμη διαδικασία που περιγράφεται στο έντυπο.

Το άρθρο αυτό θα βρίσκεται πάντα στη στήλη μας "Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή" και ειδικότερα στην παράγραφο "Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής"
  
Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΙΑ update

Συμφωνα με πηγές από σήμερα 08/06/2016 εκτελούμε και συνταγές πρόνοιας σύμφωνα με το νόμο 4368/16


-Aνασφάλιστοι και Πρόνοια αποτελούν πλέον ένα ταμείο. ΠΡΟΦΑΝΩΣ θέλουν ένα τιμολόγιο αλλά αυτό θα μας απασχολήσει στο τέλος του μήνα. Αν το πρόγραμμά σας καταχωρεί λανθασμένα την Πρόνοια στον ΕΟΠΥΥ να ξέρετε ότι θα διορθωθεί άμεσα.
-Δεν μας ενδιαφέρει αν γράφει σκέτο Πρόνοια ή δικαιούχοι του Ν4368/16

-'Οπως και οι ανασφάλιστοι έτσι και της Πρόνοιας ΔΕΝ δικαιούνται αναλώσιμα ούτε ΦΥΚ


Πώς θα καλύπτονται οι της Πρόνοιας- Πώς θα καταθέτουμε συνταγές

Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής: 

Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων στους δικαιούχους είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των δημόσιων δομών ενώ χορηγούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα αποζημιώνονται στους δικαιούχους μόνο αυτά  που περιλαμβάνονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Απαραίτητη είναι η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής για δικαιούχο του Νόμου 4368/2016, ενώ η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ με εξαίρεση τα φάρμακα υψηλού κόστους και τα οποία χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Προϋποθέσεις συνταγογράφησης-συμμετοχές: Με βάση το άρθρο 6 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, για τους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής καθώς και για τους δικαιούχους της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους. 

Επίσης αναφέρονται συγκεκριμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή. Μέχρι την έκδοση σχετικών αποφάσεων απαλλαγής από τη συμμετοχή και μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 για τους ανωτέρω ασφαλισμένους ισχύουν, αναφορικά με τις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά τη συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή τους καθορίζεται αποκλειστικά με βάση την αναγραφόμενη διάγνωση. 

Εγκρίσεις από Επιτροπές Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ: η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων χορήγησης φαρμάκων ή προσπαθειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύει και για τους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής καθώς και για τους δικαιούχους της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση έγκρισης προσπάθειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι η διεξαγωγή της προσπάθειας σε δημόσια δομή της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (γεγονός που θα αναφέρεται στο έντυπο παραπομπής). 

Χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων: α) φάρμακα υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και χορηγούνται σε εξωτερικούς ασθενείς οι δικαιούχοι τα προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων. β) φάρμακα τα οποία έχουν δεσμευθεί με αποφάσεις προέδρου του ΕΟΠΥΥ και χορηγούνται για ασφαλισμένους αποκλειστικά από τα δικά του φαρμακεία (πχ φάρμακα εξωσωματικής)

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων - Συγκριτικοί πίνακες τιμών με τη βοήθεια της Europharmacy


Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/6/16 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).

Το παρόν Δελτίο ισχύει:
- Για τα φαρμακεία από 21-7-2016
- Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016
- Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 9-6-2016.
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:

(Σημειώνουμε ότι οι συγκρίσεις έγιναν σύμφωνα με τα αρχεία, όπως αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μέχρι σήμερα, χωρίς τις τροποποιήσεις που θα υπάρξουν από τυχόν ενστάσεις)

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Europharmacy 

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Αναρτήθηκε το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, από πότε ισχύει για τα φαρμακεία

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

Ο ΕΟΦ και η Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών το οποίο αναρτάται σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Στην ανατιμολόγηση του Μαΐου συμπεριλήφθηκαν 9522 κωδικοί προς ανατιμολόγηση. Από αυτά:


- 3116 κωδικοί αφορούσαν σε προϊόντα πλήρους αίτησης [άρθρου (8.3)],

- 271 καλώς καθιερωμένης χρήσης [άρθρου 10(a)],

- 57 σταθερού συνδυασμού [άρθρου 10(b)],

- 19 αίτησης συγκατάθεσης [άρθρου 10(c)],

- 5822 ήταν γενόσημα [άρθρου 10(1)],

- 159 υβριδικής αίτησης [άρθρου 10(3)],

- 52 κωδικοί βιο-ομοειδών [άρθρου 10(4)], και

- πραγματοποιήθηκε εισαγωγή 26 κωδικών για λόγους δημόσιας υγείας.

Συνολικά ανατιμολόγηθηκαν 6231 κωδικοί. Υπολογίζεται ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι περίπου 3%. Μειώσεις από 14% έως και 16% υπήρξαν για 2262 κωδικούς. Μειώσεις μεγαλύτερες από 15% υπήρξαν σε 161 κωδικούς και αφορούσαν κυρίως σε προϊόντα πλήρους αίτησης και σε προϊόντα καλώς καθιερωμένης χρήσης.

Για τα γενόσημα προϊόντα υπήρξαν μειώσεις που έφταναν μέχρι και 15%, όπως είχε οριστεί στην Υ.Α. Αρ. Γ5/οικ. 28408 «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ 1102/Β/19.04.2016), προκειμένου να προστατευτεί η κυκλοφορία φθηνών και αξιόπιστων φαρμάκων, να στηριχθεί η εγχώρια παραγωγή και οι θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η διείσδυση των γενοσήμων στην αγορά και να αποτραπεί το φαινόμενο της υποκατάστασης με νεότερα και ακριβότερα φάρμακα χωρίς ουσιαστικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αποφεύχθηκαν οι πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά του φαρμάκου με την πρόβλεψη ότι η τιμή των εκτός πατέντας φαρμάκων δεν μπορεί να πέσει κάτω από την τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου.

Όπως είναι γνωστό, οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών για τους ΚΑΚ και τα νοσοκομεία, είκοσι (20) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και σαράντα πέντε (45) ημερών για τα φαρμακεία.

Δεδομένου ότι το παρόν δελτίο τιμών δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή των ΚΑΚ, και για λόγους ισότητας όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του φαρμάκου,το νέο δελτίο τιμών θα ισχύσει για τους ΚΑΚ και τα νοσοκομεία από 9 Ιουνίου, για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 26 Ιουνίου και για τα φαρμακεία από 21 Ιουλίου.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΩ

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

οριστικη ενημερωση για τα τιμολογια KMES

1)ΟΣΟΙ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2) ΟΣΟΙ ΤΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Α ΕΠΙΛΟΓΗ  ANTIΓΡΑΦΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΠΙΣΤΑ ΟΜΩΣ 100%, οχι 99%. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΙΣΤΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ. Μαζί με τα χειρόγραφα τιμολόγια, θα παραδίδετε στον ΟΠΑΔ και το υπόδειγμα για να το αντιπαραβάλλουν ότι η αντγιγραφή έγινε πιστή
Β ΕΠΙΛΟΓΗ  (το επιθυμητό μέσω του ΟΠΑΔ) ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΤΑ τιμολόγια που βγαίνουν από τη σελίδα της ΚΜΕΣ. Πριν όμως, ρητά, θα μιλήσετε με το λογιστή σας για το πως θα το κάνετε, τι αρίθμηση και πως θα τα χαρακτηρίζετε!. Η Β ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
*Ημερομηνία 31/05/2016
* Τα αντίγραφα θα έχουν ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΧΟΛΙΟ ΧΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΗ
Οπως φαίνεται στα τιμολόγια της ΚΜΕΣ, γίνεται ένα μπέρδεμα με την ΣΥΝΟΛΙΚΗ καθαρή αξία στο 6% ΦΠΑ. Μιλήστε με το λογιστή μας για να καταλάβει την ανάλυση αρχικού ποσού - €Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΙΣΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΠΟ 08/06/2016

Σύμφωνα με ενημέρωση από το πρόγραμμα φαρμακείου EUROMEDICA οι συνταγές Πρόνοιας θα εκτελούνται κανονικά στα φαρμακεία (δικαιούχοι Ν4368/16) με συμμετοχή και 1€ ανά συνταγή από την Τετάρτη 8 Ιουνίου.

Τι κάνουμε με τα τιμολόγια της ΚΜΕΣ* NEO UPDATE!-ΠΦΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!
ωρα 18΅:00  ΠΦΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όπως μας ενημέρωσε η ΚΜΕΣ υπήρξε μεγάλος αριθμός  τιμολογίων τα οποία ήταν συμπληρωμένα λάθος στην ανάλυση στοιχείων   δηλ.  ΦΥΚ,ΦΑΡΜΑΚΑ , επιβάρυνση ενός ευρώ κλπ. παρά το γεγονός ότι το τελικό ποσόν ήταν σωστό.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΜΕΣ ανέπτυξε  εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση όλων των τιμολογίων που αφορούν  την υποβολή συνταγών του ΕΟΠΥΥ  ταυτόχρονα με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ). Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής: