ΠΟΣΟΣΤΑ REBATE- ΠΟΣΟΣΤΑ MARK UP
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ REBATE


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                           Αθήνα, 8/12/2012

ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ.  3432ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ REBATE!!!!!  19/04/2012 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2012!!Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΕΟΠΠροοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί
του ύψους του αιτούμενου ποσού


0 -3.000
3000-10.000
0%
2%


10.001-30.000€3%

30.001€-40.000€5%

40.001€-50.000€6%


ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΦΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΔΩ
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj05hspHGCfdHNVQlRKdktjb3ZOQXRSNkZkTm9zVHc#gid=0


Rebate - Έκπτωση προς τα ταμεία
PDF Εκτύπωση E-mail
Αν και ο κλάδος ταλανίζεται τον τελευταίο καιρό με πολύ πιο σημαντικά ζητήματα εντούτοις θα επανέλθουμε για λίγο στο θέμα του rebate κάνοντας μια μικρή παρένθεση, γιατί υπήρξε η πληροφόρηση ότι αρκετοί συνάδελφοι  προβήκαν σε έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όριζε η σχετική ΠΟΛ και οι οδηγίες του ΠΦΣ. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν πιστωτικά τιμολόγια προς τον ΕΟΠΥΥ στα οποία πρόστέθηκε ΦΠΑ στο ποσό που βεβαιώθηκε από την ΚΜΕΣ, αντί να υφαιρεθεί, εξαιτίας της γενικότερης σύγχυσης που επικράτησε επί του θέματος, η οποία οδήγησε κάποιους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους αλλά και κάποιους συνδικαλιστές συναδέλφους, (ανάμεσα σ΄αυτούς και ο κ. Γιαννούκος, ένας εκ των δύο υπογραφόντων), να βγάλουν ανακοινώσεις και οδηγίες προς αυτή την κατεύθυνση. 


Ισχύουσα νομοθεσία

 
Με βάση το Ν 3918/2011 άρθρο 34 παρ. 2 καθιερώθηκε κλιμακούμενο ποσό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των κλάδων Υγείας των ΦΚΑ ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α.
Ως αιτούμενο ποσό στο ίδιο άρθρο παρ. 1 ορίζεται «το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα».
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου επίσης ορίζεται ότι «Ο εκάστοτε Κλάδος Υγείας Φ.Κ.Α. ή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση».
Σύμφωνα επίσης με την ΠΟΛ 1078/28-3-2012, κεφ. Β το rebate μειώνει την φορολογητέα αξία γι' αυτό και πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο από τα φαρμακεία. Επίσης ορίζεται ότι το ποσό της έκπτωσης (rebate) όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.


Πώς προέκυψε η σύγχυση επί του θέματος

 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Ν.3918/2011 υπολόγιζε στους σχετικούς πίνακες ποσό επιστροφής rebate χωρίς να προσθέτει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ενώ η ΠΟΛ μιλούσε για βεβαιώσεις παρακρατήσεων που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ, υπήρξε γενικά μια σύγχυση πάνω στο θέμα, ακόμα και στον ΕΟΠΥΥ καθώς και στο ποσό που παρακρατούνταν και βεβαιωνόταν στο τέλος της χρονιάς ότι παρακρατήθηκε. Εξαιτίας επίσης της δυσλειτουργίας του site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ τα φαρμακεία ήταν σχεδόν αδύνατο να καταλάβουν  τι ποσό παρακρατούνταν από τον ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς ως rebate, δεδομένου και των υπόλοιπων παρακρατήσεων που υφίστανται (ενδεχόμενες περικοπές συνταγών, ΤΣΑΥ, άλλου είδους παρακρατήσεις). Πολλοί, λοιπόν, ήταν αυτοί, που έσπευσαν να πουν ότι σε περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ παρακρατεί “καθαρό” ποσό rebate χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ, τα φαρμακεία βγαίνουν ζημιωμένα από τη διαδικασία έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου όπως όριζε η σχετική ΠΟΛ, διότι καλούνται να αποφορολογήσουν ένα ποσό που δεν περιέχει φόρο. Γι αυτό και κάποιοι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι θεώρησαν σωστό να βγάλουν οδηγία προς τα μέλη τους να προσθέσουν τον αναλογούντα ΦΠΑ στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδώσουν προς τον ΕΟΠΥΥ για το rebate και όχι να τον υφαιρέσουν.

 
Για συγκεκριμένους λόγους δεν θα εξετάσουμε αν το ποσό που βεβαιώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ ως rebate για το 2013 περιείχε ή όχι τον αναλογούντα ΦΠΑ. Θα αποδείξουμε όμως ότι ανεξαρτήτως  αυτού του παράγοντα το φαρμακείο έπρεπε σε κάθε περίπτωση να κόψει το πιστωτικό τιμολόγιο  υφαιρόντας τον ΦΠΑ από το βεβαιωθέν ποσό των καταστάσεων του ΕΟΠΥΥ και όχι προσθέτοντάς τον, καθώς και ότι σε καμία περίπτωση δεν έβγαινε ζημιωμένο.


Για το λόγο αυτό θα προβούμε στο επόμενο παράδειγμα.

 
Έστω ότι το ποσό που βεβαιώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ ως επιστροφή rebate για ένα φαρμακείο ήταν 1000 €. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σενάρια : Είτε το ποσό αυτό θα περιείχε τον αναλογούντα ΦΠΑ είτε όχι.


Περίπτωση Α

 
 Έστω ότι ο ΕΟΠΥΥ παρακράτησε καθαρό ποσό χωρίς να προσθέσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στην παρακράτηση, όπως ακριβώς δηλαδή δείχνουν δηλαδή οι πίνακες του Ν.3918/2011, όπου ο υπολογισμός γινόταν επί του αιτούμενου ποσού πριν την προσθήκη ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο θέλει να αφαιρεθούν από τα έσοδά του 1000 ευρώ και να φορολογηθεί για 1000 ευρώ λιγότερα. Έστω ότι είχε συντελεστή φορολόγησης 35%. Άρα πρέπει να πληρώσει 350 ευρώ λιγότερο φόρο. 


1)   Η ΠΟΛ έλεγε να κάνει εσωτερική υφαίρεση. Δηλαδή να κόψει πιστωτικό τιμολόγιο για το rebate ως εξής: 938,97 + 61,03 (φπα 6,5%)= 1000 €. Στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο γλιτώνει από το φόρο το 35% του 938,97 = 328,64 € καθώς και όλο τον ΦΠΑ του πιστωτικού τιμολογίου, δηλαδή ακόμα 61,03 €, που εκπίπτει από τον ΦΠΑ που καλείται να αποδώσει ανά τρίμηνο.
Δηλαδή γλιτώνει 328,64 + 61,03= 389,67 €, ποσό κατά 39,67 € μεγαλύτερο από τα 350 € που θα κέρδιζε αν το rebαte εξέπιπτε από την φορολογική του δήλωση με κάποιο τρόπο ως καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ), όπως και παρακρατήθηκε. 


2)      Με βάση τις οδηγίες που εξέδωσαν κάποιοι φαρμακευτικοί σύλλογοι που έλεγαν να προστεθεί ο ΦΠΑ στο βεβαιωθέν παρακρατούμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ το πιστωτικό τιμολόγιο θα διαμορφωνόταν ως εξής: 1000 + 65, 00 = 1065 €.
Στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο γλιτώνει και 350 € από το φόρο εισοδήματος και 65 € από το ΦΠΑ τριμήνου. Σύνολο δηλαδή 415 €.


Και στις δύο υποπεριπτώσεις 1 και 2 υπάρχει στρεβλή απεικόνιση των στοιχείων στα βιβλία και το φαρμακείο γλιτώνει περισσότερα χρήματα φορολογικά από αυτά που θα έπρεπε.
Μόνο που στην υποπερίπτωση 2 το φαρμακείο με δική του ευθύνη παρέκαμψε τις οδηγίες της ΠΟΛ και προσέθεσε τον ΦΠΑ αντί να τον υφαιρέσει, με κίνδυνο να υποστεί κυρώσεις εξαιτίας φορολογικού αδικήματος. 

 
Αντιθέτως στην υποπερίπτωση 1 το φαρμακείο ορθώς ακολούθησε τις οδηγίες της ΠΟΛ και το βάρος της ευθύνης πέφτει είτε στον ΕΟΠΥΥ που δεν βεβαίωσε το σωστό ποσό ως όφειλε με βάση την ερμηνεία της σχετικής ΠΟΛ (ποσό πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ δηλαδή), είτε γενικά και στους δύο δημόσιους φορείς (ΕΟΠΥΥ- εφορία)  που δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν σωστά τον Ν.3918/2011 και να παρέχουν είτε τις σωστές βεβαιώσεις είτε τις σωστές οδηγίες ώστε να υπάρξει σωστή φορολογική μεταχείριση του παρακρατηθέντος ποσού rebate. Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι σχετικές βεβαιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ καθώς και η ανάλυση για τα ποσά rebate που παρακρατήθηκαν αναρτήθηκαν στο site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ λίγες μόλις μέρες πριν τη λήξη του έτους, όπου τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ στενά και καθίστατο αδύνατο πλέον να παρακρατηθεί με κάποιο τρόπο μέσα στο 2013 διαφορετικό ποσό από αυτό που ούτως ή άλλως παρακρατήθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κατά συνέπεια βεβαιώθηκε.

Περίπτωση Β

 
Έστω ότι τα 1000 € που παρακρατήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ συμπεριλάμβαναν και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το ποσό rebate με βάση τους πίνακες του Ν.3918/2011 από το αιτούμενο ποσό πριν την προσθήκη του ΦΠΑ ήταν 938,97 και ο ΕΟΠΥΥ παρακράτησε και 63,10 € ως ΦΠΑ (6,5%) για το ποσό αυτό. Σύνολο δηλαδή 938,97 + 63,10 = 1000 €. Στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο θέλει να αφαιρεθούν από τα έσοδά του 938,97 € και να αποδώσε κατά 63,10 € λιγότερο ΦΠΑ. 


1)      Κάνοντας υφαίρεση όπως όριζε η σχετική ΠΟΛ, το πιστωτικό τιμολόγιο θα διαμορφωνόταν ως εξής : 938,97 + 63,10 = 1000 €, όπως ακριβώς παρακρατήθηκε και από τον ΕΟΠΥΥ και όντως με τον τρόπο αυτό αφαιρούνταν από τα έσοδά του τα 938,97 € και από τον ΦΠΑ τα 63,10 €. 


2)      Με βάση τις οδηγίες που εξέδωσαν κάποιοι φαρμακευτικοί σύλλογοι να προστεθεί ο ΦΠΑ στο πιστωτικό τιμολόγιο αυτό θα διαμορφωνόταν: 1000 + 65 = 1065 €. Στην υποπερίπτωση αυτή που προστέθηκε ο ΦΠΑ στο πιστωτικό τιμολόγιο αφαιρούνται από τα έσοδα του φαρμακείου 1000 €  έναντι 938,97 που έπρεπε να αφαιρεθούν και από τον ΦΠΑ 65 € έναντι 63,10 € που θα έπρεπε .   Και σε αυτήν την υποπερίπτωση το φαρμακείο παρακάμπτει την ΠΟΛ με δική του ευθύνη και προβαίνει σε φορολογική παράβαση.
Συμπέρασμα

 
Χωρίς να εξετάσουμε αν υπήρξε σωστή ερμηνεία του Ν 3918/2011 από πλευράς ΕΟΠΥΥ για την παρακράτηση και από πλευράς εφορίας για τη φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος rebate αποδεικνύεται ότι σε κάθε περίπτωση το φαρμακείο έπρεπε να προβεί σε εσωτερική υφαίρεση του ΦΠΑ από το βεβαιωθέν ποσό κατά την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, όπως όριζε η σχετική ΠΟΛ για να είναι νομικά κατοχυρωμένο. Σε καμία περίπτωση δεν έβγαινε ζημιωμένο, γεγονός που αν υφίστατο ίσως του έδινε το νομικό έρεισμα να παρακάμψει τις οδηγίες της ΠΟΛ και να προβεί σε πρόσθεση του αναλογούντα ΦΠΑ κατά την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου.

ΥΓ. : Όσον αφορά την ερμηνεία του Ν.3918/2011 για το rebate, ο Νόμος υπολογίζει στους σχετικούς πίνακες το ποσό επιστροφής rebate ως κλιμακούμενο ποσοστό επί του αιτούμενου ποσού πριν την προσθήκη ΦΠΑ. Δεν ορίζει όμως πουθενά ότι κατά την παρακράτησή του από τον ΕΟΠΥΥ και ακόλουθα κατά τη βεβαίωση του ποσού στις σχετικές βεβαιώσεις παρακρατήσεων δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ.

    ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ Φ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                          ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ. Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ


Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate)

ΠΟΛ.1191/12.8.2014
Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014
ΠΟΛ.1191/2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 και εφαρμοζόνταν για φορολογικά έτη που άρχισαν πριν την 1.01.2014, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διαρκείας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Κατ' εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), χρόνος κτήσης του εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

4.    Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 102 του ν. 2238/1994, ορίζεται ότι ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο διάστημα από 1η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.
Οι πιο πάνω διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων.
Κατά συνέπεια, τα ακαθάριστα έσοδα και κέρδη κατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν και αποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, και οι δαπάνες κατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν και οι οποίες συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδήματος (π.21503/139/1958 εγκύκλιος του ν.δ. 3843/1958).

5.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι η έκπτωση που χορηγεί διαγνωστικό κέντρο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός της διαχειριστικής περιόδου 2013 με την έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου εντός αυτής, για υπηρεσίες υγείας που είχαν παρασχεθεί σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011, μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας χορηγείται η εν λόγω έκπτωση με την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου, ήτοι της χρήσης 2013 (σχετ. τα αριθ. Δ12Β 1090116 ΕΞ 2013/3.6.2013 και Δ12Β 1138837 ΕΞ 2013/11.9.2013 έγγραφά μας).

6.    Με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι η μηνιαία δαπάνη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.). Το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, στη βάση της διαφοράς ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική δαπάνη, μετά την αφαίρεση τυχόν επιστροφών (rebates), εκπτώσεων, και μη αποδεκτών δαπανών και καταβάλλεται από τους ως άνω συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την πιστοποίησή του σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της στο προηγούμενο εδάφιο προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακόπτει τη σύμβαση του συμβεβλημένου παρόχου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου από αυτόν (πάροχο) ποσού ή την είσπραξή του κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (παρ.1).

Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα.

Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή και του προηγούμενου έτους. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και μπορούν να αναπροσαρμόζονται και εξειδικεύονται τα ποσοστά της επιστροφής, η προοδευτική διαβάθμιση, κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως, καθώς και περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ.5).

7. Ενόψει των ανωτέρω, όταν τα παραπάνω ποσά επιστροφής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.

B. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

1.    Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 5, περ. α', του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

2.    Συνεπώς, στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, που παρέχουν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες πάροχοι υγείας, υπάγονται σε ΦΠΑ, το υπερβάλλον ποσό που αναζητείται εκ μέρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 καθώς και το ποσό επιστροφής (rebate) που οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι με αυτόν ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου, συνιστά έκπτωση η οποία μειώνει τη φορολογητέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5, περίπτωση α' του Κώδικα ΦΠΑ. Η έκπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

3.    Το ποσό της παραπάνω έκπτωσης συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011.


Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζεται μεταξύ άλλων ότι, πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από τον εκδότη του τιμολογίου για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές.
Για τις περιπτώσεις αυτές, δεν ορίζεται ρητά χρόνος έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, ωστόσο από τη δικαστηριακή νομολογία (ΣτΕ 1470/1989), καθώς και από τη διοικητική πρακτική, ο χρόνος αυτός θεωρείται ότι συμπίπτει με το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης και καθίστανται βέβαια και εκκαθαρισμένα τα σχετικά ποσά.

2.    Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο Α' της παρούσας, για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2014), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 2013) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών - προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα βιβλία της χρήσης εντός της οποίας εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν.

 
Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

πηγή: Taxheaven