Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας Πηγή: PHARMA TEAM: Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) και ιδίως των παραγράφων 4 και 5 αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄141).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για το 2013, δεν μπορεί να υπερβεί για νοσηλεία το ποσό των 520 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία το ποσό των 370 € εκατομμυρίων (συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

ΠΦΣ: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. 1714
ΠΡΟΣ
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κύριο Δημήτρη Κοντό 

Κοινοποίηση:
Προϊσταμένη Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών
Κυρία Φωτεινή Περδίκη

Κύριε  Πρόεδρε,

Επανερχόμενοι  στο ζήτημα  της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας αναφέρουμε αναλυτικά τα προβλήματα που υπάρχουν ανά ταμείο, και που δυστυχώς οδηγούν στην αδυναμία πληρωμής αυτών.
Συγκεκριμένα,
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΟΤΕ
Μετά από  μήνες κωλυσιεργίας και αμφιταλαντεύσεων για το πώς θα προχωρήσουμε στην έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής, εστάλησαν από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, στον υπεύθυνο ΤΑΥΤΕΚΩ – ΟΤΕ, κ. Παράσχο, τα ονόματα των φαρμακείων που δεν θα πληρωθούν εξαιτίας των εκχωρήσεων που έχουν προς τρίτους.  
Παρόλα αυτά δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία, αν και  οι φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Άμεσα -  εντός της εβδομάδας-  ο κ. Παράσχος,  θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα προς την οικονομική διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, για το ποσό που απαιτείται, ώστε να εξοφληθούν τα φαρμακεία. 
Τα ανωτέρω αφορούν μόνο τα φαρμακεία που έχουν καταθέσει τους  λογαριασμούς τους  μέσω των φαρμακευτικών συλλόγων.
Για τα φαρμακεία που έχουν καταθέσει τις συνταγές τους μεμονωμένα, είναι άγνωστο εάν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους και στο τέλος του χρόνου!!!

ΤΑΥΤΕΚΩ – ΔΕΗ
Η  κατάσταση  βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο.
Μετά από συσκέψεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες  μεταξύ της Προϊσταμένης Οικονομικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κας  Περδίκη και  των επιτροπών στα ΠΕΚΑ/ΔΕΗ  (που πέρασε σχεδόν ένας μήνας για να οριστούν) επιλύθηκε επιτέλους το πρόβλημα για το πώς θα εκδοθούν από τα φαρμακεία τα πιστωτικά τιμολόγια!
Τότε διαπιστώθηκε, ότι τα μηχανογραφικά συστήματα των ΠΕΚΑ /ΔΕΗ δεν είναι συμβατά  με τα μηχανογραφικά συστήματα των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ!!! 
Θα πρέπει λοιπόν μέσω ενός μηχανογραφικού συστήματος, που θα πρέπει να ετοιμάσει το τμήμα πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, για τα ΠΕΚΑ /ΔΕΗ, να καταχωρηθούν  όλα τα τιμολόγια όλων των φαρμακείων της Ελλάδος!, ώστε να μπορέσουν μετά οι περιφερειακές διευθύνσεις  του ΕΟΠΥΥ, να εκδώσουν τα εντάλματα πληρωμής.
Και το πρόβλημα επέτεινε η  εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με Αριθμ. Πρωτ. 451/09-07-13, η όποια, αντί να επιλύσει προβλήματα δημιούργησε νέα, αφού οι υπάλληλοι των ΠΕΚΑ- ΔΕΗ ζητούν από τους φαρμακοποιούς να εγγραφούν στο e - ΔΑΠΥ!!! 
Οι φαρμακοποιοί όλης της Ελλάδος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη εφαρμογή αφού μέσα από αυτήν εκτελούνται οι συνταγές των αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη.
Οίκος Ναύτου
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων που δεν έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Οίκου Ναύτου, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται στις καταστάσεις πληρωμών.
Η διοίκηση του Οίκου Ναύτου αδυνατεί λόγω έλλειψης φαρμακοποιών, που έχουν μετατεθεί όλοι στον ΕΟΠΥΥ, να διεξάγει τον έλεγχο των συνταγών. Τίθεται το ερώτημα ποιος θα ελέγξει αυτά τα φαρμακεία και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους;
ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ
Η μοναδική φαρμακοποιός που ήταν αποσπασμένη στο ΤΣΑΥ για τον έλεγχο των συνταγών, επέστρεψε στον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων που δεν έχουν ελεγχτεί και  που είναι άγνωστο πότε θα διεκπεραιωθεί η πληρωμή τους.
Για τις περιπτώσεις του Οίκου Ναύτου και του ΤΣΑΥ, προτείνουμε, να αποσπαστούν υπάλληλοι στα ανωτέρω ταμεία για να εκκαθαρίσουν τις οφειλές με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, ώστε μετά να δοθεί η εντολή για την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής.
ΟΓΑ
Περίπου  130 φαρμακεία είναι απλήρωτα από τον ΟΓΑ.
Η καθυστέρηση της πληρωμής οφείλεται στην έλλειψη σωστής ενημέρωσης, για τον τρόπο εκκαθάρισης, έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων και της συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Στο τμήμα μηχανογράφησης του ΟΓΑ δόθηκε εντολή να εκδοθούν συγκεντρωτικές καταστάσεις μέχρι την Παρασκευή 19/07/13, δυστυχώς οι καταστάσεις δεν εκδόθηκαν και ο υπάλληλος που ανέλαβε την υποχρέωση αυτή απουσιάζει με άδεια.

Τίθενται τα εξής ερωτήματα:

1. Έπρεπε να περάσει ενάμιση μήνας για να οριστούν επιτροπές ΠΕΚΑ/ΔΕΗ;  
(Για το ΠΕΚΑ Κρήτης που είναι υπεύθυνο για τους 4 νομούς του νησιού, δεν έχει οριστεί ακόμα επιτροπή, επομένως δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστο αν και πότε θα πληρωθούν τα φαρμακεία της Κρήτης)

2. 
Δεν έπρεπε να γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, την ασυμβατότητα των μηχανογραφικών συστημάτων τους με αυτά των ΠΕΚΑ/ΔΕΗ;

3. Μήπως οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες προς τα ΠΕΚΑ/ΔΕΗ πρέπει να είναι πιο επεξηγηματικές; Δεν απευθύνονται, ούτε σε λογιστές ούτε και  σε γνώστες συστημάτων πληροφορικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει η άρνηση ή η κωλυσιεργία προώθησης των διαδικασιών.

4. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι των ΠΕΚΑ / ΔΕΗ δεν είναι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ, εγείρει ερωτήματα για το πότε θα καταχωρηθούν  στο μηχανογραφικό σύστημα όλα αυτά τα τιμολόγια, 11.000 φαρμακείων, (άραγε γιατί να μην μπορούν να καταχωρηθούν από τους υπαλλήλους των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ;).

5. Η απαίτηση του ΕΟΠΥΥ για έκδοση  πιστωτικού τιμολόγιου προ της πληρωμής μας δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις (καταλαβαίνετε πόσος χρόνος χρειάζεται για να συγκεντρωθούν 11.000 πιστωτικά τιμολόγια).
Θα μπορούσαν οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ να ζητήσουν τα πιστωτικά τιμολόγια, να αποσταλούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την εξόφληση των λογαριασμών. Η μη έκδοση του πιστωτικού σημειώματος επιβαρύνει μόνο το φαρμακοποιό και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις οικονομικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

6. Για ποιο λόγο απαιτείται για τα φαρμακεία που είναι σε καθεστώς εκχωρήσεων προς τρίτους για τις τρέχουσες δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, να υποχρεούνται  σε εκχώρηση και των ποσών των ληξιπρόθεσμων οφειλών;
κύριε  Πρόεδρε, 
Πέρα του γεγονότος, ότι εξαιτίας της καθυστέρησης της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν καταστραφεί οικονομικά ένας μεγάλος αριθμός φαρμακείων, μιας και σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος οι οφειλές αγγίζουν και τα 400.000€ ανά φαρμακείο, οι παραπάνω γραφειοκρατικές αγκυλώσεις  μας οδηγούν να μην πληρωθούμε ποτέ.
Όλα αυτά εκθέτουν τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την πολιτική ηγεσία, καθώς η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι Μνημονιακή δέσμευση.
Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τα ως άνω προβλήματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή επιβίωση του φαρμακείου.
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΖΟΛΕΣ 22-07-2013

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Tα υψηλά επίπεδα λιπαρών οξέων στο αίμα αυξάνουν τις πιθανότητες για καρκίνο, κυρίως προστάτη.

Tα υψηλά επίπεδα λιπαρών οξέων στο αίμα αυξάνουν τις πιθανότητες για καρκίνο, κυρίως προστάτη. Τα συμπληρώματα πρέπει να λαμβάνονται μόνο εάν είναι απαραίτητο.


Όσο απαραίτητα είναι για την υγεία τα ωμέγα-3, τόσο επικίνδυνα μπορεί να γίνουν όταν λαμβάνονται σε μορφή συμπληρωμάτων χωρίς να είναι απαραίτητο. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα των ωμέγα-3 μπορεί να προκαλέσουν επιθετική μορφή του καρκίνου του προστάτη

ΠΦΣ: "Υποχρεώσεις φαρμακοποιών κατά διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων"Ο ΠΦΣ έχει καταστεί το τελευταίο διάστημα δέκτης αναφορών, καταγγελιών και παραπόνων, τόσο συναδέλφων, όσο και πολιτών, ότι μερικοί – ελάχιστοι – συνάδελφοί μας παραβαίνοντας το νόμο και ενεργώντας αντιδεοντολογικά, εκπληρώνουν τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις (κυρίως) κατά το δοκούν.
Έτσι, μερικοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεών τους, παρανόμως ενεργούντες, π.χ. είτε αρνούνται να χορηγήσουν φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, και φαρμακευτικά προϊόντα, είτε απουσιάζουν αδικαιολογήτως από το φαρμακείο τους.


Κατόπιν των ανωτέρω περιστατικών που εκθέτουν τον κλάδο, αλλά και δυνητικώς θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας, θα θέλαμε να καταστήσουμε απολύτως σαφή τα κάτωθι:
1ον.Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λό

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

«ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

eurobank logoRGB.png
Αθήνα 18/7/2013Αξιότιμε κύριε ή κυρία,


Για την ενίσχυση της ρευστότηταςκαι τη διευκόλυνση των Επενδυτικών σας σχεδίωνμε στόχο την ανάπτυξη του Φαρμακείου σας, η Eurobank σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ και μέσω της Δράσης «ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», σας προσφέρει χρηματοδότηση με τους παρακάτω προνομιακούς όρους:

·        Επιτόκια από 3,6% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν.128/75),που προκύπτουν από την άτοκη χρηματοδότηση του 50% του ποσού του δανεeurobank logoRGB.png
Αθήνα 18/7/2013Αξιότιμε κύριε ή κυρία,


Για την ενίσχυση της ρευστότηταςκαι τη διευκόλυνση των Επενδυτικών σας σχεδίωνμε στόχο την ανάπτυξη του Φαρμακείου σας

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

ΤΣΑΥ: Νέα εγκύκλιος για τη ρύθμιση οφειλών

Γνωστοποίηση ΦΕΚ Πίνακας Δ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 1257/Β/23-05-2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 1) ASPENDOS 100mg/ml 
2) DORMIPNOL 5mg/ml ΚΑΙ
3) VIBRALIS 100mg/cap, 150 mg/cap ΚΑΙ 200 mg/cap
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝΠηγή: www.fsth.gr

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΥΠΕΠΕΙΓΟΝ!

Ο ΕΟΠΥΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΟΥ ΣΤΕΙΛΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Π.Χ. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΧΑΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΝΟ 50 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/01/2012 ΠΟΣΟΥ ΤΑΔΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΝΟ 52 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/02/2012 ΠΟΣΟΥ ΤΑΔΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΝΟ 58 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/03/2012 ΠΟΣΟΥ ΤΑΔΕ


ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΕΤΣΙ, (ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ  ΔΗΛΑΔΗ) ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΔΩΘΟΥΝ!
ΑΜΕΣΑ!!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛ. ΦΑΚΕΛΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει οι ασφαλισμένοι μας να προβούν γενικότερα σε ενημέρωση του ηλεκτρονικού τους φακέλου και ειδικότερα του ιστορικού απασχόλησής τους είτε μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (πληροφορίες στο www.tsay.gr ανακοίνωση της 8/2/2013) είτε με προσέλευσή τους στα γραφεία μας κεντρικά και περιφερειακά.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ,ενόψει της επικείμενης αναγκαστικής είσπραξης καθυστερημένων καιληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω ενιαίου φορέα, να γίνει άμεσα η ενημέρωση του ιστορικού απασχόλησης προς αποφυγή λαθών και πρόσθετης ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.
Σημειώνουμε ότι όσοι ασφαλισμένοι μας έχουν ήδη προβεί σε επικαιροποίηση-ενημέρωση του ιστορικού απασχόλησής τους δεν χρειάζεται να επανέλθουν.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Δ.Ε. Υγεινομικών η καταβολή των εισφορών Α' εξαμήνου 2013 παρατείνεται μέχρι 31.7.2013.

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΟΑΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

1.      ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ εκπαιδεύονται με βάση το κεντροευρωπαϊκό δυϊκό σύστημα συνδυασμού θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής γνώσης μέσω άσκησης στο χώρο εργασίας.

Διάρκεια φοίτησης: 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα).

Οι μαθητευόμενοι για 4 ημέρες την εβδομάδα κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς προς την ειδικότητά τους.
Την μία (1) ημέρα της εβδομάδας που οι μαθητές παρακολουθούν πρωινά μαθήματα στο σχολείο, δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη.

2.      ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Το φαρμακείο ως σημείο προαγωγής του θηλασμού

Η πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Βόλου, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013.

Πρόσκληση (.pdf) (.doc) (.jpeg)
Πρόγραμμα (.pdf) (.doc) (.jpeg)
Αίτηση Συμμετοχής (.pdf) (.doc) (.jpeg)

- Προκειμένου να αναζητήσετε κατάλυμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το booking.com
- Προκειμένου να αναζητήσετε τον χώρο όπου θα διεξαχθεί η ημερίδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το google.maps.com 
  (Στην αναζήτηση τοποθετήστε : Βόλος, Νικομηδείας 2)

Τίτλος ημερίδας

«Το φαρμακείο ως σημείο προαγωγής του θηλασμού - Ο φαρμακοποιός ως εγγυητής της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων κατά την περίοδο της γαλουχίας» 

Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στα εξής αντικείμενα: 

- Γαλουχία 
- Διεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος
- Χρήση Φαρμάκων κατά την περίοδο της γαλουχίας 

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Νέες Οδηγίες Για πραζόλες- Προσοχή στις περικοπές

Δόθηκαν νέες οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση πραζολών και ειδικά οι κωδικοί ICD-10 για τις 3 ενδείξεις συνταγογράφησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: επισημαίνεται ότι αν δεν υπάρχουν οι 3 αυτές γνωστές ενδείξεις (πεπτικό έλκος, ΓΟΠ, γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 12δακτυλικού έλκους) η συνταγή δεν θα αποζημειώνεται!!!
Με βάση τα ανωτέρω οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων αποζημιώνονται για τη
θεραπεία:
1.Πεπτικού έλκους με κωδικούς ICD-10 τους Κ25, Κ26, Κ27, Κ28
2. Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD-10 τον Κ21
3. Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 τον Τ88.7

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ - ΝΕΨΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 ΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 9ΜΙΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
Α)ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ\
Β) ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΖΕΥΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΙΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ 

ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΤΑΝΙΕΣ ΣΤΟ 0% ΚΑΙ ΣΤΑ 25€ ΑΠΟ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟ 01/07/2013 ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 25Ε ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0%.
ΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ 25% ΣΤΟΥΣ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2
 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο: