Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ REBATE

ΠΡΟΣΟΧΗ Η Τοπικη ΠΕΔΥ μας ζήτησε κατά την υποβολή των φακέλων, να υπάρχουν
1) Πρωτότυπα πιστωτικό τιμολόγιο με την αντίστοιχη βεβαίωση rebate στο ματσάκι με τα πρωτότυπα τιμολόγιο
2) Αντίγραφο απο πιστωτικό τιμολόγιο με την αντίστοιχη βεβαίωση rebate στο ματσάκι με τα αντίγραφα  τιμολόγια
3) Αντίγραφο απο πιστωτικό τιμολόγιο με την αντίστοιχη βεβαίωση rebate και μέσα στο φάκελο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: