Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΦΤΑ ΓΙΑ ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΕΣ

Ο ΣΥΦΤΑ μας ενημέρωσε ότι για το μήνα Αύγουστο, η παραλαβή σε αλπραζολάμες (Xanax, Saturnil, Mylan)  θα είναι σχεδόν μηδενική, οπότε ενημερώστε τους ασθενείς σας ότι δε θα μπορέσουν πιθανόν να καλυφθούν. Παραλαβές από Σεπτέμβρη πάλι..

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Φ.Σ. - ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 

Α.Π. 2972/17-7-2019

Θέμα : Συνάντηση Π.Φ.Σ. – ΗΔΙΚΑ για την συνταγογράφηση ναρκωτικών
Μετά από σημερινή συνάντηση κλιμακίου του Π.Φ.Σ. με στελέχη της ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε τα κάτωθι που αφορούν στην εφαρμογή του νέου νόμου περί συνταγογράφησης Ναρκωτικών:
1)      Όσες συνταγές  εκδίδονται με την αναγραφή της νέας ένδειξης « Ειδική συνταγή ναρκωτικών» εκτελούνται ως εξής :
 α)  Δεν  απαιτούν συνοδευτικά έγγραφα  π.χ. (μονόγραμμη – δίγραμμη) , οι οποίες με τον 4600/2019 καταργήθηκαν.
β)  Εκτυπώνουμε αντίγραφο της συνταγής το οποίο φυλάσσουμε επί τριετία από την καταχώρηση της , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ) Εάν πρόκειται για φάρμακα που απαιτούσαν δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία τότε καταχωρούμε αυτά τα φάρμακα στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών , κατά τα γνωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ :   Για παράδειγμα , στα κωδεινούχα για τα οποία άλλαζε  ο τύπος συνταγής ανάλογα την  συνολική περιεκτικότητα ανά συνταγή – μέχρι 200 mg απλή ιατρική συνταγή,  άνω τωv 400 mg δίγραμμη θεωρημένη – θα πρέπει ο εκτελών φαρμακοποιός να καταχωρήσει την συνταγή στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών, όπου απαιτείται.
δ)  Εκτελούνται κανονικά ανεξαρτήτως εάν συμπεριλαμβάνουν τυχόν άλλα φάρμακα πλην Ναρκωτικών .
ε) Ο νέος τύπος Ειδικής  Συνταγής Ναρκωτικών περιλαμβάνει όλους τους γνωστούς πίνακες Ναρκωτικών Ουσιών.
στ)   Υπάρχουν Ναρκωτικά σκευάσματα της Αρνητικής Λίστας.  Αυτά θα εκδίδονται και θα εκτελούνται  με 100% συμμετοχή.  Θα αναφέρουν επάνω το ταμείο του Ασφαλισμένου (π.χ. ΙΚΑ , ΤΕΒΕ κ.λ.π.) ΑΛΛΑ  θα αποθηκεύονται στα προγράμματά μας ως ελεύθερη πώληση (χωρίς Ταμείο).
2)                        Όσες συνταγές έχουν εκδοθεί με τον παλιό τρόπο και αναγράφουν στο κάτω μέρος « Απαιτούνται συνοδευτικά έγγραφα» , είτε πρόκειται για συνταγές που έχουν εκδοθεί πρίν  την εφαρμογή του νέου συστήματος  , είτε πρόκειται για επαναλαμβανόμενες αυτές θα εκτελούνται  φυλάσσοντας  την συνοδευτική κόκκινη συνταγή κατά τα γνωστά .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
·         Σύντομα θα αποτυπώνεται πάνω στην εκτέλεση  η ταξινόμηση των ναρκωτικών που περιλαμβάνονται σε κάθε συνταγή (π.χ. Πίνακας Β,Γ,ΓΣ,Δ) , αφού πρέπει κάθε συνταγή να περιέχει σκευάσματα ΜΟΝΟ του ιδίου πίνακα. Έτσι οι φαρμακοποιοί θα ταξινομούν πιο εύκολα τις  φυλασσόμενες συνταγές τους.
·         Από την συνάντηση με την ΗΔΙΚΑ διευκρινίστηκε ότι δεν έχει προβλεφθεί η ειδική συνταγή ναρκωτικών για :
α)  Ελεύθερη πώληση εκτός  Ταμείου.
β)  Ταμείων εκτός ΗΔΙΚΑ ( π.χ. Στρατός , Εθνική )
γ)  Πολίτες εκτός Ε.Ε. που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΕΚΑΑ.
·         Καταργήθηκαν οι αποφάσεις Νομαρχίας .
·         Οι κτηνίατροι συνταγογραφούν ναρκωτικά στο ΑΜΚΑ του ιδιοκτήτη του ζώου.
 Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του Νέου Νόμου παρουσιάζει πολλά ζητήματα , για τα οποία θα σας ενημερώσουμε μετά από άμεση συνάντηση που ζητήσαμε με το Υπουργείο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση τα Ναρκωτικά

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 15/07/2019 τίθεται σε εφαρμογή στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) το άρθρο 90 του νόμου 4600/2019 περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο ΣΗΣ έχουν ενταχθεί τα φάρμακα τα οποία περιέχουν ναρκωτικές ουσίες

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2018

Farmakopoioi: Ο παρακάτω οδηγός αντιγράφηκε και προσαρμόστηκε ανάλογα από την ιστοσελίδα του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, ο οποίος προνόησε να ενημερώσει τα μέλη του για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν τον ΕΦΚΑ.

Διαβάστε αναλυτικά:

Με μεγάλη καθυστέρηση και φέτος διενεργήθηκε η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών 2018 στις 9.7.2019. Πέρσι η εκκαθάριση διενεργήθηκε από τον ΕΦΚΑ στις 2.5.2018. 

Θα επιχειρήσουμε με απλό τρόπο να απαντήσουμε σε ερωτήματα, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης

1. Τι είναι εκκαθάριση εισφορών και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο: 

Η εκκαθάριση γίνεται με....
.... βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4387/2016 και στις 61502/3399/31-12-2016, 61502/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ τ.Β ́4330) Αποφάσεις ΥΠΕΚΑΑ. Περί της εκκαθαρίσεως προβλέπουν οι ακόλουθες εγκύκλιοι: 21/2018 ΕΦΚΑ45/2018 ΕΦΚΑ και 50/2018 ΕΦΚΑ

Η εκκαθάριση γίνεται διότι τα ειδοποιητήρια του 2018 έχουν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα (Κ.Φ.Α. + ασφ.εισφορές) του 2016, ενώ θα έπρεπε να είχαν υπολογιστεί κατά Νόμο, με βάση το εισόδημα του 2017. Κατά συνέπεια με την εκκαθάριση υπολογίζονται εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ με βάση το σωστό εισόδημα (του 2017), ως καταβλητέες εισφορές και αφού αφαιρεθούν οι καταβολές (μέσω ΔΙΑΣ) προκύπτει το προϊόν εκκαθάρισης, είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό. 

2. Που βρίσκω την εκκαθάριση; Πως κάνω περιήγηση; 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και στην γνωστή σε όλους πλατφόρμα σύμφωνα με τις ακόλουθες εικόνες
Επιλέγουμε εκτύπωση στο 2018, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα:
3. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, πως πληρώνω; 

Το χρεωστικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης πληρώνεται σε 5 δόσεις αρχής γενομένης από της πρώτης στις 30.8.2019 και των επομένων στις τελευταίες εργάσιμες εκάστου εκ των επομένων μηνών. Χρησιμοποιώ τον ένα και μοναδικό κωδικό RF ............ που εμφαίνεται στην εκτύπωση της εκκαθάρισης και είναι ίδιος με αυτόν του ειδοποιητηρίου.4. Παράλληλα εκδόθηκε και το ειδοποιητήριο Μαίου 2019 μπορώ να τα πληρώσω και τα 2?Ναι μπορούμε. Ανατρέχουμε στην καρτέλα οφειλές, ως κατωτέρω:
Το σύνολο περιλαμβάνει το ειδοποιητήριο Μαίου και την πρώτη δόση εκκαθάρισης, και μπορούμε να το καταβάλουμε με μια πληρωμή με τον ίδιο γνωστό μοναδικό κωδικό.5. Η εκκαθάριση είναι πιστωτική, ενώ παράλληλα μου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συμψηφισμού (με μέλλουσες εισφορές), τι κάνω; 

Κατ’αρχήν έχουμε μεριμνήσει να αναφέρουμε τραπεζικό λογαριασμό στα ατομικά μας στοιχεία, ως κατωτέρω εικόνα, επιλέγοντας επεξεργασία στοιχεία και εισάγοντας αριθμό IBAN: Αν το ποσόν είναι κάτω από 50 ευρώ συμψηφίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, ενώ το κουμπί συμψηφισμού είναι απενεργοποιημένο. 

Αν το ποσόν είναι άνω των 50 ευρώ, εφόσον δεν επιλέξουμε συμψηφισμό και χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο, το ποσόν θα κατατεθεί εντός διμήνου περίπου στον λογαριασμό μας.

Σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει το σύστημα να εξοφλεί ειδοποιητήρια μετά την 30.8.2019, εφόσον επιλέξουμε συμψηφισμό. Έως τότε δηλαδή πληρώνουμε κανονικά ακόμα κι αν έχουμε επιλέξει συμψηφισμό (βλέπουμε βέβαια πάντα το αντίστοιχο μηνιαίο ειδοποιητήριο, ενώ είμαστε ξένοιαστοι σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει εξόφληση με πάγια εντολή, καθώς τότε πληρώνονται αυτόματα τα ποσά αναλόγως των ειδοποιητηρίων)6. Γιατί δεν συμπίπτει το ποσόν της βεβαίωσης ΕΦΚΑ με αυτό που δείχνει η εκκαθάριση; 

Η βεβαίωση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε εντός έτους (μπορεί να αφορά και Δεκέμβριο προηγούμενου έτους), ενώ η εκκαθάριση δείχνει το ποσόν που καταβλήθηκε και αφορά τις ετήσιες εισφορές.

7. Έχω πιστωτικό χρειάζεται να κάνω κάτι; 

Δεν πατάμε τίποτε, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε βάλει το IBAN όπως ανωτέρω εικόνα (αν το κάναμε πέρσι, είναι εκεί) και αναμένουμε σε περίπου δύο μήνες θα μπουν τα χρήματα.Όσοι έχουν επιλέξει εξόφληση ΕΦΚΑ μέσω πάγιας εντολής, όλες οι πληρωμές προωθούνται αυτόματα στην ημερομηνία λήξης κάθε ειδοποιητηρίου.

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019

προσχεδιο εφημεριων

Τονίζουμε ότι οι θερινές κληρώσεις, δεν έχουν σχέση με το κανονικό σχέδιο, και αποτελούν ανεξάρτητο κομμάτι., προέκυψαν δε , ύστερα από κλήρωση
Στους μεν ανοιχτούς τον Ιούλιο, όλοι κάνουν μία καλή, έστω και επικουρική, του δε Αυγούστου το ίδιο, απλά σε κάποιους έτυχαν δύο.


Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Εκ νέου αναβολή, τα ηλεκτρονικά ναρκωτικα

Πάμε για 15 Ιουλίου και βλέπουμε...

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΠΥ

Με στόχο την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση που αφορά την συνεργασία μας με τον ΕΟΠΥΥ, σας αποστέλλουμε έναν χρήσιμο Οδηγό ο οποίος περιλαμβάνει τις πιο συχνές Ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους.

Ο τρόπος εκτέλεσης και υποβολής των γνωματεύσεων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετος. Ο Οδηγός που σας αποστέλλουμε θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι με το e-ΔΑΠΥ.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταλεί σε όλους τους Φαρμακοποιούς – μέλη των Συλλόγων, τόσο εντύπως όσο και ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη αποστολή ενημερωτικού sms.


  

Τυχόν παρατηρήσεις, προσθήκες, συμπληρώσεις του οδηγού που έχετε στα χέρια σας είναι αυτονοήτως ευπρόσδεκτες, για τη συνεχή επικαιροποίηση του Οδηγού αυτού.

Ευχαριστούμε όλους τους Συναδέλφους που συνέβαλαν στην σύνταξη και στην διατύπωση των ερωτημάτων και απαντήσεων του ενημερωτικού αυτού εντύπου.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προτίθεται να προχωρήσει στην σύνταξη παρομοίων Οδηγών με χρήσιμα θέματα (πχ Φορολογικά) που ενδιαφέρουν τους Φαρμακοποιούς με στόχο την διευκόλυνση και την ενημέρωση τους σε θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα φαρμακεία τους .

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                      ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/07/2019 21.30 ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 03/07/2019 21.30 ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ, ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ, ΜΙΑς ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΟ.
Aπο την εφημερια 15αυγουστου, εξαιρειται το ζευγαρι Τσιμπιδα-Πατερα που έκανε περισυ